Prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2020

ASGB-BERICHT 2020.009
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

In het BS van 16/1/2020 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2020.​

met collegiale zorg, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2020
Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis berekend voor het jaar T bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad en door het RIZIV meegedeeld aan de ziekenhuizen.
De volgende tabel geeft per patiëntengroep een overzicht van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2020. Deze bedragen zijn van toepassing voor alle opnames die een aanvang nemen na 31 december 2019 en vóór 1 januari 2021.

Voor de raadpleging van de tabel, zie bijlage

Brussel, 9 januari 2020.
J. DE COCK
Administrateur-generaal van het RIZIV

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0