Waarom het GMD vanaf 1/1/2020 maar wordt vergoed aan 31,61 euro

ASGB-BERICHT 2020.003

 

Sommigen vragen zich verbaasd af waarom de GMD-vergoeding vanaf 1/1/2020 is verminderd naar 31,61 euro, terwijl sinds 1/4/2019 31,80 euro werd uitbetaald.

Dit is wel degelijk correct. Het GMD wordt, zoals alle intellectuele acten, volledig geïndexeerd met 1,95 %. Maar het referentiebedrag is de vergoeding van 1/1/2019, en dat was 31 euro.

Vanaf 1 april 2019 werd de GMD-vergoeding tijdelijk verhoogd met 2,57% tot 31,80 euro. Dat was een z.g. ‘one-shot’ operatie, om een budget van ongeveer 2,5 miljoen euro niet verloren te doen gaan. Dat bedrag stond gereserveerd voor een experiment om het GMD automatisch te verlengen voor sommige patiënten.

Dus:

  • - in 2019 werd het gereserveerde bedrag van 2,5 miljoen éénmalig gebruikt voor een tijdelijke verhoging van de GMD-vergoeding van 1/4/2019 t/m 31/12/2019.
  • - Vanaf 2020 is het toegevoegd aan het bedrag dat nodig is voor het grote project om het GMD automatisch te verlengen voor alle patiënten, voor wie er geen patiëntencontact was. Die vergoeding wordt voor het eerst uitbetaald in 2021, voor de patiënten voor wie er geen patiëntencontact was in 2020.

 

Het bedrag dat daarvoor nodig is bedraagt ongeveer 22,5 miljoen euro.

Globaal gezien betekent dat dus een enorme toename van het budget, dat aan het GMD wordt uitgegeven. Het ASGB/kartel was, als enige, al van bij het ontstaan van het GMD voorstander van de automatische verlenging.

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0