ASGB-starterssymposium 4 febr.2020

ASGB-BERICHT 2020.002

 

Geachte collega

Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert het ASGB naar jaarlijkse gewoonte een symposium voor startende huisartsen.

Aangezien we GDPR-gewijs NIET over de adressen van mogelijks geïnteresseerde huisartsen en HAIO’s kunnen beschikken, doen we een beroep op u om de uitnodiging zoveel mogelijk te verspreiden in uw praktijk, uw seminariegroep, uw kring….

Het symposium is gratis, er wordt zeer veel nuttige info gegeven, tijdens de pauze is er een walking dinner én er zijn prachtige prijzen te winnen.

Iedereen is welkom, ook niet starters.

De volledige uitnodiging vindt u hierna.

Alvast bedankt!

met vriendelijke groeten,

Dr. Reinier Hueting, voorzitter

Rita Cuypers


ASGB-symposium 'info voor de startende arts'

Dinsdag 4 februari 2020, 18u30 (onthaal vanaf 18u) tot 22u

Locatie:    Elewijt center - Tervuursesteenweg 564 - 1982 Elewijt-Zemst

Deelname is GRATIS -  Te winnen : 4 bons 'weekendje uit'

ELKE aanwezige ontvangt een uitgebreid INFORMATIEPAKKET.

 

Programma:

18u30

Verwelkoming - Dr Reinier Hueting, voorzitter

18u40

Starten als zelfstandige, bediende? Starten als huisarts in een groepspraktijk, een wijkgezondheidscentrum of alleen? Starten als zelfstandige specialist of toetreden tot een ziekenhuisassociatie? Met of zonder BV? -  Rita Cuypers - Juriste

19u25                 

Medische aansprakelijkheid en No-Fault systeem -  Dr Robert Rutsaert, bestuurslid

 

19u50       Pauze: walking dinner aangeboden door het ASGB

 

20u35       Nomenclatuur-GMD-Derde betaler. - Dr Arnout Van Den Kieboom                                                                                      

21u00       Ondersteuning huisartsen (Impulseo) - Rita Cuypers

21u30       Informatica in de huisartsenpraktijk - Dr Arnout Van Den Kieboom              

Accreditering:   - in aanvraag voor 'ethiek en economie'

                            - organisatornummer 1.332                              

 

Inschrijven kan nog tot 27/01/2020 per e-mail naar info@asgb.be

met vermelding van : Naam, adres + uw Rizivnummer

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1