ASGB-starterssymposium 4 febr.2020

ASGB-BERICHT 2020.002

 

Geachte collega

Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert het ASGB naar jaarlijkse gewoonte een symposium voor startende huisartsen.

Aangezien we GDPR-gewijs NIET over de adressen van mogelijks geïnteresseerde huisartsen en HAIO’s kunnen beschikken, doen we een beroep op u om de uitnodiging zoveel mogelijk te verspreiden in uw praktijk, uw seminariegroep, uw kring….

Het symposium is gratis, er wordt zeer veel nuttige info gegeven, tijdens de pauze is er een walking dinner én er zijn prachtige prijzen te winnen.

Iedereen is welkom, ook niet starters.

De volledige uitnodiging vindt u hierna.

Alvast bedankt!

met vriendelijke groeten,

Dr. Reinier Hueting, voorzitter

Rita Cuypers


ASGB-symposium 'info voor de startende arts'

Dinsdag 4 februari 2020, 18u30 (onthaal vanaf 18u) tot 22u

Locatie:    Elewijt center - Tervuursesteenweg 564 - 1982 Elewijt-Zemst

Deelname is GRATIS -  Te winnen : 4 bons 'weekendje uit'

ELKE aanwezige ontvangt een uitgebreid INFORMATIEPAKKET.

 

Programma:

18u30

Verwelkoming - Dr Reinier Hueting, voorzitter

18u40

Starten als zelfstandige, bediende? Starten als huisarts in een groepspraktijk, een wijkgezondheidscentrum of alleen? Starten als zelfstandige specialist of toetreden tot een ziekenhuisassociatie? Met of zonder BV? -  Rita Cuypers - Juriste

19u25                 

Medische aansprakelijkheid en No-Fault systeem -  Dr Robert Rutsaert, bestuurslid

 

19u50       Pauze: walking dinner aangeboden door het ASGB

 

20u35       Nomenclatuur-GMD-Derde betaler. - Dr Arnout Van Den Kieboom                                                                                      

21u00       Ondersteuning huisartsen (Impulseo) - Rita Cuypers

21u30       Informatica in de huisartsenpraktijk - Dr Arnout Van Den Kieboom              

Accreditering:   - in aanvraag voor 'ethiek en economie'

                            - organisatornummer 1.332                              

 

Inschrijven kan nog tot 27/01/2020 per e-mail naar info@asgb.be

met vermelding van : Naam, adres + uw Rizivnummer

 

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0