Sociaal Statuut hematologen

ASGB-BERICHT 2019.138
Icoon thema honorarium

 

We ontvingen van het Riziv bijgevoegd antwoord op onze vraag naar de berekening van de activiteitsdrempels voor hematologen i.v.m. de toekenning van het sociaal statuut (asgb-bericht 2019.129).
De collega's hematologen kunnen dus gerust zijn dat zij door de berekeningswijze niet benadeeld worden.

En het sociaal statuut voor gepensioneerde artsen wordt dus wel degelijk toegekend voor het eventueel onvolledige jaar waarin zij hun activiteit gestopt hebben.
 

--------------------------------------------------------------
In antwoord op jullie brief in bijlage m.b.t. het sociaal statuut voor de hematologen enerzijds en een onvolledigheid in de info op onze website betreffende de conventiepremie voor gepensioneerden anderzijds, kan ik jullie volgende elementen antwoorden:

Sociaal statuut hematologen:
    *   de berekeningswijze voor de drempel die we destijds hebben toegepast bij de opmaak van het KB dat regels m.b.t. de activiteitsdrempel inbouwde, is de volgende:
    *   berekenen mediaan uitgaven huisartsen leeftijdscategorie 45j-54j
    *   berekenen van verhouding tussen vastgelegde basisdrempel 25.000 euro en mediaan (resultaat was 23,32 %)
    *   toepassen van dit percentage op mediaan uitgaven andere specialismen, om op die manier de drempel per specialisme vast te leggen

    *   voor hematologen (bevoegdheidscode -598) geldt idd. de €-drempel van artsen-specialisten inwendige geneeskunde (drempel van 40.661,02  €) en voor pediatrische hemato- oncologen (bevoegdheidscode -698) die van artsen-specialisten pediatrie (drempel 25.000 €)
    *   25.000 € is de onderdrempel, dus voor pediatrische hemato-oncologen (bevoegdheidscode -698) zou een aangepaste drempel geen voordeel opleveren
    *   mochten we voor hematologen (bevoegdheidscode -598) een aparte groep gecreëerd hebben en de berekeningswijze hierboven toegepast hebben, dan zou de drempel 40,484,14  € bedragen hebben. Dit is dus een verwaarloosbaar verschil, wat de creatie van een aparte subgroep o.i. overbodig maakt.
Mochten jullie hierover nog verdere vragen/opmerkingen hebben, aarzel niet om mij te contacteren.

Conventiepremie gepensioneerden, periodes van inactiviteit:
wij hebben intussen onze webpagina aangepast d.m.v. toevoeging van reglementaire referenties.

Mvg,
Greet Laga
Adviseur
Beheerseenheid individuele dossiers zorgverleners + accreditering 
T 02 739 78 95 greet.laga@riziv-inami.fgov.be  
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst Geneeskundige Verzorging 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0