Sociaal Statuut hematologen

ASGB-BERICHT 2019.138
Icoon thema honorarium

 

We ontvingen van het Riziv bijgevoegd antwoord op onze vraag naar de berekening van de activiteitsdrempels voor hematologen i.v.m. de toekenning van het sociaal statuut (asgb-bericht 2019.129).
De collega's hematologen kunnen dus gerust zijn dat zij door de berekeningswijze niet benadeeld worden.

En het sociaal statuut voor gepensioneerde artsen wordt dus wel degelijk toegekend voor het eventueel onvolledige jaar waarin zij hun activiteit gestopt hebben.
 

--------------------------------------------------------------
In antwoord op jullie brief in bijlage m.b.t. het sociaal statuut voor de hematologen enerzijds en een onvolledigheid in de info op onze website betreffende de conventiepremie voor gepensioneerden anderzijds, kan ik jullie volgende elementen antwoorden:

Sociaal statuut hematologen:
    *   de berekeningswijze voor de drempel die we destijds hebben toegepast bij de opmaak van het KB dat regels m.b.t. de activiteitsdrempel inbouwde, is de volgende:
    *   berekenen mediaan uitgaven huisartsen leeftijdscategorie 45j-54j
    *   berekenen van verhouding tussen vastgelegde basisdrempel 25.000 euro en mediaan (resultaat was 23,32 %)
    *   toepassen van dit percentage op mediaan uitgaven andere specialismen, om op die manier de drempel per specialisme vast te leggen

    *   voor hematologen (bevoegdheidscode -598) geldt idd. de €-drempel van artsen-specialisten inwendige geneeskunde (drempel van 40.661,02  €) en voor pediatrische hemato- oncologen (bevoegdheidscode -698) die van artsen-specialisten pediatrie (drempel 25.000 €)
    *   25.000 € is de onderdrempel, dus voor pediatrische hemato-oncologen (bevoegdheidscode -698) zou een aangepaste drempel geen voordeel opleveren
    *   mochten we voor hematologen (bevoegdheidscode -598) een aparte groep gecreëerd hebben en de berekeningswijze hierboven toegepast hebben, dan zou de drempel 40,484,14  € bedragen hebben. Dit is dus een verwaarloosbaar verschil, wat de creatie van een aparte subgroep o.i. overbodig maakt.
Mochten jullie hierover nog verdere vragen/opmerkingen hebben, aarzel niet om mij te contacteren.

Conventiepremie gepensioneerden, periodes van inactiviteit:
wij hebben intussen onze webpagina aangepast d.m.v. toevoeging van reglementaire referenties.

Mvg,
Greet Laga
Adviseur
Beheerseenheid individuele dossiers zorgverleners + accreditering 
T 02 739 78 95 greet.laga@riziv-inami.fgov.be  
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst Geneeskundige Verzorging 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0