Sociaal Statuut hematologen

ASGB-BERICHT 2019.138
Icoon thema honorarium

 

We ontvingen van het Riziv bijgevoegd antwoord op onze vraag naar de berekening van de activiteitsdrempels voor hematologen i.v.m. de toekenning van het sociaal statuut (asgb-bericht 2019.129).
De collega's hematologen kunnen dus gerust zijn dat zij door de berekeningswijze niet benadeeld worden.

En het sociaal statuut voor gepensioneerde artsen wordt dus wel degelijk toegekend voor het eventueel onvolledige jaar waarin zij hun activiteit gestopt hebben.
 

--------------------------------------------------------------
In antwoord op jullie brief in bijlage m.b.t. het sociaal statuut voor de hematologen enerzijds en een onvolledigheid in de info op onze website betreffende de conventiepremie voor gepensioneerden anderzijds, kan ik jullie volgende elementen antwoorden:

Sociaal statuut hematologen:
    *   de berekeningswijze voor de drempel die we destijds hebben toegepast bij de opmaak van het KB dat regels m.b.t. de activiteitsdrempel inbouwde, is de volgende:
    *   berekenen mediaan uitgaven huisartsen leeftijdscategorie 45j-54j
    *   berekenen van verhouding tussen vastgelegde basisdrempel 25.000 euro en mediaan (resultaat was 23,32 %)
    *   toepassen van dit percentage op mediaan uitgaven andere specialismen, om op die manier de drempel per specialisme vast te leggen

    *   voor hematologen (bevoegdheidscode -598) geldt idd. de €-drempel van artsen-specialisten inwendige geneeskunde (drempel van 40.661,02  €) en voor pediatrische hemato- oncologen (bevoegdheidscode -698) die van artsen-specialisten pediatrie (drempel 25.000 €)
    *   25.000 € is de onderdrempel, dus voor pediatrische hemato-oncologen (bevoegdheidscode -698) zou een aangepaste drempel geen voordeel opleveren
    *   mochten we voor hematologen (bevoegdheidscode -598) een aparte groep gecreëerd hebben en de berekeningswijze hierboven toegepast hebben, dan zou de drempel 40,484,14  € bedragen hebben. Dit is dus een verwaarloosbaar verschil, wat de creatie van een aparte subgroep o.i. overbodig maakt.
Mochten jullie hierover nog verdere vragen/opmerkingen hebben, aarzel niet om mij te contacteren.

Conventiepremie gepensioneerden, periodes van inactiviteit:
wij hebben intussen onze webpagina aangepast d.m.v. toevoeging van reglementaire referenties.

Mvg,
Greet Laga
Adviseur
Beheerseenheid individuele dossiers zorgverleners + accreditering 
T 02 739 78 95 greet.laga@riziv-inami.fgov.be  
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst Geneeskundige Verzorging 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0