Erratum BFM

ASGB-BERICHT 2019.123
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 10/10/2019 verscheen een KB i.v.m. een erratum in de vaststelling van het BFM.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 13 september 2019, op bladzijde 86227, in artikel 7, worden de leden die aanvangen met de woorden "De verantwoorde ligduur" en eindigen met de woorden "0,90 x fw x verhCD" vervangen als volgt:
"De verantwoorde ligduur wordt berekend als volgt:

Leeftijds-groep

CD

G

Leeftijds-groep

CD

G

70-74

0,55 x fw x verh

0,45 x fw x verhCD

70-74

0,55 x fw x verh

0,45 x fw x verhCD

75-79

0,35 x fw x verh

0,65 x fw x verhCD

75-79

0,35 x fw x verh

0,65 x fw x verhCD

80-84

0,25 x fw x verh

0,75 x fw x verhCD

80-84

0,25 x fw x verh

0,75 x fw x verhCD

85+

0,10 x fw x verh

0,90 x fw x verhCD

85+

0,10 x fw x verh

0,90 x fw x verhCD

fw: financiële waarde, verh: verhouding".

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur