Erratum BFM

ASGB-BERICHT 2019.123
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 10/10/2019 verscheen een KB i.v.m. een erratum in de vaststelling van het BFM.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 13 september 2019, op bladzijde 86227, in artikel 7, worden de leden die aanvangen met de woorden "De verantwoorde ligduur" en eindigen met de woorden "0,90 x fw x verhCD" vervangen als volgt:
"De verantwoorde ligduur wordt berekend als volgt:

Leeftijds-groep

CD

G

Leeftijds-groep

CD

G

70-74

0,55 x fw x verh

0,45 x fw x verhCD

70-74

0,55 x fw x verh

0,45 x fw x verhCD

75-79

0,35 x fw x verh

0,65 x fw x verhCD

75-79

0,35 x fw x verh

0,65 x fw x verhCD

80-84

0,25 x fw x verh

0,75 x fw x verhCD

80-84

0,25 x fw x verh

0,75 x fw x verhCD

85+

0,10 x fw x verh

0,90 x fw x verhCD

85+

0,10 x fw x verh

0,90 x fw x verhCD

fw: financiële waarde, verh: verhouding".

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0