Elektronisch voorschrift

ASGB-BERICHT 2019.121
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 4/10/2019 verscheen een verordening i.v.m. het elektronisch voorschrift.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

9 SEPTEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Het Verzekeringscomité geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 9bis en 22, 11° ;
Na beraadslaging tijdens de zitting van 9 september 2019,
Besluit :
Artikel 1. In de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij deze verordening.
Art. 2. Het model van voorschrijfdocument zoals dit was vastgesteld voor de inwerkingtreding van dit besluit, mag worden gebruikt tot en met 31 januari 2020.
Art. 3. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2019.
Brussel, 9 september 2019.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
A. GHILAIN J. VERSTRAETEN

Bijlage
Model van het "bewijs van elektronisch voorschrift"

RID

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit document voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren.

Voorschrijver : Naam Voornaam

RIZIV nr. :

Rechthebbende : Naam Voornaam

INSZ :

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1

2

3

4

5

Opgelet : met manuele toevoegingen op dit document zal geen rekening gehouden worden.

Datum :

Einddatum van de uitvoerbaarheid :

Gezien om te worden gevoegd bij de verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
A. GHILAIN J. VERSTRAETEN

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur