Elektronisch voorschrift

ASGB-BERICHT 2019.121
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 4/10/2019 verscheen een verordening i.v.m. het elektronisch voorschrift.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

9 SEPTEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Het Verzekeringscomité geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 9bis en 22, 11° ;
Na beraadslaging tijdens de zitting van 9 september 2019,
Besluit :
Artikel 1. In de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij deze verordening.
Art. 2. Het model van voorschrijfdocument zoals dit was vastgesteld voor de inwerkingtreding van dit besluit, mag worden gebruikt tot en met 31 januari 2020.
Art. 3. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2019.
Brussel, 9 september 2019.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
A. GHILAIN J. VERSTRAETEN

Bijlage
Model van het "bewijs van elektronisch voorschrift"

RID

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit document voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren.

Voorschrijver : Naam Voornaam

RIZIV nr. :

Rechthebbende : Naam Voornaam

INSZ :

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1

2

3

4

5

Opgelet : met manuele toevoegingen op dit document zal geen rekening gehouden worden.

Datum :

Einddatum van de uitvoerbaarheid :

Gezien om te worden gevoegd bij de verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
A. GHILAIN J. VERSTRAETEN

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0