Premie gepensioneerde artsen: het is zo ver

ASGB-BERICHT 2019.119
Icoon thema honorarium

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Toch blijft deze regeling discriminerend, want over het RIZIV Sociaal Statuut wordt geen belasting betaald en over de premie wel. Het ASGB/kartel is dit uitentreuren blijven aankaarten, maar de beide bevoegde ministers, onze collega-huisartsen De Block en Bacquelaine, hadden hier geen oren naar. Het blijft verder ook schandalig dat er zo lang over gedaan moest worden om een regeling te treffen: de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016!

Wat moet u doen?

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op naar het RIZIV:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

U kunt het aanvraagformulier ook per e-mail sturen naar relameta@riziv-inami.fgov.be 

U vindt alle inlichtingen ook op de betreffende pagina op de website van het RIZIV.

De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt tot 29 februari 2020.

Reacties

Hartelijk dank voor jullie volgehouden inspanning!

Dr Yves Grouwels, huisarts Genk

Yves Grouwels

Dikke ci voor uw hardnekkige opkomst voor ons

Thys Rudi
ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0