Premie gepensioneerde artsen: het is zo ver

ASGB-BERICHT 2019.119
Icoon thema honorarium

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Toch blijft deze regeling discriminerend, want over het RIZIV Sociaal Statuut wordt geen belasting betaald en over de premie wel. Het ASGB/kartel is dit uitentreuren blijven aankaarten, maar de beide bevoegde ministers, onze collega-huisartsen De Block en Bacquelaine, hadden hier geen oren naar. Het blijft verder ook schandalig dat er zo lang over gedaan moest worden om een regeling te treffen: de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016!

Wat moet u doen?

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op naar het RIZIV:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

U kunt het aanvraagformulier ook per e-mail sturen naar relameta@riziv-inami.fgov.be 

U vindt alle inlichtingen ook op de betreffende pagina op de website van het RIZIV.

De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt tot 29 februari 2020.

Reacties

Hartelijk dank voor jullie volgehouden inspanning!

Dr Yves Grouwels, huisarts Genk

Yves Grouwels

Dikke ci voor uw hardnekkige opkomst voor ons

Thys Rudi
ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0