Structurele hervorming van de nomenclatuur ging van start op 25/9/2019.

ASGB-BERICHT 2019.112
Icoon thema honorarium

 

Op 25/9/2019 werd het officiële startschot gegeven voor de structurele hervorming van de nomenclatuur.

Het ASGB/kartel is verheugd dat nu eindelijk wordt gestart met dit belangrijke project.

De ambities zijn niet gering.

In een persbericht van het RIZIV lezen we:

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

  • -     het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling;
  • -     het updaten en aanpassen van de nomenclatuur aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;...)
  • -     het verbeteren van de interne logica, leesbaarheid en transparantie van de nomenclatuur;
  • -     het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen;
  •  

Het ASGB/kartel was er altijd al van overtuigd dat alleen door een grondige herwerking van de nomenclatuur een echte herijking van de inkomens van artsen tot stand kan komen, die een opwaardering van de z.g. intellectuele activiteit beoogt en ook rekening houdt met de tijd, die b.v. aan overleg wordt besteed.

Daarom kwam het ASGB/kartel in 2016 al zelf met een voorstel, dat werd uitgewerkt met de ploeg van de professoren Annemans en Trybou (Herijking van de medische nomenclatuur in België. Voorstel van principes en methodiek).

Het RIZIV werkt samen met 3 equipes (ULB, UGent en Möbius) en er is uitgebreid overleg voorzien met de zorgverstrekkers, via beroepsverenigingen en syndicaten.

Het hele project zal zeker vier jaar in beslag nemen.

Het persbericht van het RIZIV leest u hier.

Het verloop van het project staat hier beschreven.

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0