Structurele hervorming van de nomenclatuur ging van start op 25/9/2019.

ASGB-BERICHT 2019.112
Icoon thema honorarium

 

Op 25/9/2019 werd het officiële startschot gegeven voor de structurele hervorming van de nomenclatuur.

Het ASGB/kartel is verheugd dat nu eindelijk wordt gestart met dit belangrijke project.

De ambities zijn niet gering.

In een persbericht van het RIZIV lezen we:

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

  • -     het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling;
  • -     het updaten en aanpassen van de nomenclatuur aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;...)
  • -     het verbeteren van de interne logica, leesbaarheid en transparantie van de nomenclatuur;
  • -     het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen;
  •  

Het ASGB/kartel was er altijd al van overtuigd dat alleen door een grondige herwerking van de nomenclatuur een echte herijking van de inkomens van artsen tot stand kan komen, die een opwaardering van de z.g. intellectuele activiteit beoogt en ook rekening houdt met de tijd, die b.v. aan overleg wordt besteed.

Daarom kwam het ASGB/kartel in 2016 al zelf met een voorstel, dat werd uitgewerkt met de ploeg van de professoren Annemans en Trybou (Herijking van de medische nomenclatuur in België. Voorstel van principes en methodiek).

Het RIZIV werkt samen met 3 equipes (ULB, UGent en Möbius) en er is uitgebreid overleg voorzien met de zorgverstrekkers, via beroepsverenigingen en syndicaten.

Het hele project zal zeker vier jaar in beslag nemen.

Het persbericht van het RIZIV leest u hier.

Het verloop van het project staat hier beschreven.

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0