Het ASGB plant overleg met hematologen en kinderhematologen op 17/10/2019

ASGB-BERICHT 2019.111
Icoon thema specialisten

 

Om een inventaris op te maken van alle bekommernissen, projecten, ideeën, die er leven bij de hematologen en kinderhematologen/oncologen, organiseert het ASGB/kartel een overleg op

donderdag 17 oktober 2019, om 19:30 

in ons secretariaat: Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich.

We willen op die manier komen tot een goed onderbouwd en gestoffeerd dossier, waar we dan hopelijk iets mee kunnen doen tijdens de onderhandelingen voor een volgend tarievenakkoord.

Alle hematologen en kinderhematologen/oncologen zijn welkom. Gelieve deze uitnodiging te verspreiden naar alle mogelijke geïnteresseerden.

Graag verwittigen van uw komst op info@asgb.be

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0