Het ASGB plant overleg met hematologen en kinderhematologen op 17/10/2019

ASGB-BERICHT 2019.111
Icoon thema specialisten

 

Om een inventaris op te maken van alle bekommernissen, projecten, ideeën, die er leven bij de hematologen en kinderhematologen/oncologen, organiseert het ASGB/kartel een overleg op

donderdag 17 oktober 2019, om 19:30 

in ons secretariaat: Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich.

We willen op die manier komen tot een goed onderbouwd en gestoffeerd dossier, waar we dan hopelijk iets mee kunnen doen tijdens de onderhandelingen voor een volgend tarievenakkoord.

Alle hematologen en kinderhematologen/oncologen zijn welkom. Gelieve deze uitnodiging te verspreiden naar alle mogelijke geïnteresseerden.

Graag verwittigen van uw komst op info@asgb.be

 

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur