Vergoeding van implantaten bij thoraco-abdominale heelkunde

ASGB-BERICHT 2019.083
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verschenen interpretatieregels i.v.m. de vergoeding van implantaten bij thoraco-abdominale heelkunde.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

 

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 21 februari 2019, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 17 juni 2019 de hiernagaande interpretatieregels toegevoegd:
Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
Interpretatieregel 25
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228270-228281 "Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met herstellen van de continuïteit"?
155212-155223
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228012-228023 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
155234-155245
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228012-228023 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 155212-155223 en 155234-155245 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228270-228281 "Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met herstellen van de continuïteit".
Interpretatieregel 26
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228292-228303 "Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae, met herstellen van de continuïteit"?
155293-155304
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
155315-155326
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 155293-155304 en 155315-155326 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228292-228303 "Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae, met herstellen van de continuïteit".
Interpretatieregel 27
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228314-228325 "Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met herstellen van de continuïteit en uitgebreid klierevidement"?
155256 - 155260
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228233-228244 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
155271 - 155282
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228233-228244 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 155256-155260 en 155271-155282 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228314-228325 "Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met herstellen van de continuïteit en uitgebreid klierevidement".
Interpretatieregel 28
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228336-228340 "Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae met herstellen van de continuïteit en uitgebreid klierevidement"?
155330-155341
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228255-228266 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
155352-155363
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 228255-228266 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 155330-155341 en 155352-155363 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 228336-228340 "Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae met herstellen van de continuïteit en uitgebreid klierevidement".
Interpretatieregel 29
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 242830-242841 "Pancreaticoduodenectomie"?
156936-156940
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 242012-242023 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
156951-156962
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 242012-242023 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 156936-156940 en 156951-156962 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 242830-242841 "Pancreaticoduodenectomie".
Interpretatieregel 30
Vraag
Mag de onderstaande verstrekking aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 242852-242863 "Hemipancreatectomie links met jejunale anastomose van het snedevlak van de pancreas, of nagenoeg totale pancreatectomie (95 pct)"?
156973-156984
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 242034-242045 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
Antwoord
Ja, de verstrekking 156973-156984 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 242852-242863 "Hemipancreatectomie links met jejunale anastomose van het snedevlak van de pancreas, of nagenoeg totale pancreatectomie (95 pct)".
Interpretatieregel 31
Vraag
Mogen de onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 242874-242885 "Hemipancreatectomie links", 242896-242900 "Enucleatie van een pancreastumor" en/of 242911-242922 "Wegnemen van pancreassequester"?
156892-156903
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 242056-242060 van de nomenclatuur, bij open chirurgie
156914-156925
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 242056-242060 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
Antwoord
Ja, de verstrekkingen 156892-156903 en 156914-156925 mogen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 242874-242885 "Hemipancreatectomie links", 242896-242900 "Enucleatie van een pancreastumor" en/of 242911-242922 "Wegnemen van pancreassequester".
Artikel 2. De interpretatieregels 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 treden in werking op 1 juli 2019.
Brussel,
De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter,
A. GHILAIN J. VERSTRAETEN
Directeur-generaal a.i. .

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.094
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID