Benoemingen in de NRKP

ASGB-BERICHT 2019.082
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 19/6/2019 verschenen benoemingen in de NRKP.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden
Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 6 december 2018, in de hoedanigheid van leden van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :
- de heren GRIVEGNEE André Robert, PELEMAN Renaat, VANDEVOORDE Jan en WENS Johan, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. CHERIFI Soraya en de heren DEVROEY Dirk en HANS Guy, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten ;
- mevr. BRUWIER Geneviève en de heren BOVYN Tom en VANDEN BUSSCHE Pierre, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren ORBAN Thomas, SEUNTJENS Luc en VAN DER SCHUEREN Thierry, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen ;
- de dames FABRI Valérie, HUSDEN Yolande en VAN ELSHOCHT Viviane en de heren BERKEIN Philiep, BRABANT Steven, LANDTMETERS Bernard en LIEVENS Gabriël, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames DE GROOF Vera, DIAS de CARVALHO VAN WOENSEL Renata en VANDIEPENBEECK Dominique en de heren BRONCKAERS Jean-Pierre, CALLENS Michaël, DEMYTTENAERE Bart, DE SMET Frank en PELTIER Alex, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.
Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 5 december 2022 :
- mevr. ECTORS Nadine en de heer BELCHE Jean-Luc, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. VANDENBOSCH Kristel en de heren VAN ASSCHE Gert en VAN BIESEN Wim, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten ;
- mevr. VAN de VLOED Olga en de heren CLAEYS Donald en VERMEERSCH Pieter, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren DE KEYSER Jacques en VAN GYSEL Dirk, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen ;
- de dames DE BAERDEMAEKER Els, DE KOEKELAERE Katrien, DE VROEDE Lieve en ZAMUROVIC Danica en de heer VANDENBERGEN Jan, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. MORTELMANS Anna Katharina en de heren DUFRANE Patrick en DUJARDIN Thibaut, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0