Benoemingen in de NRKP

ASGB-BERICHT 2019.082
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 19/6/2019 verschenen benoemingen in de NRKP.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden
Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 6 december 2018, in de hoedanigheid van leden van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :
- de heren GRIVEGNEE André Robert, PELEMAN Renaat, VANDEVOORDE Jan en WENS Johan, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. CHERIFI Soraya en de heren DEVROEY Dirk en HANS Guy, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten ;
- mevr. BRUWIER Geneviève en de heren BOVYN Tom en VANDEN BUSSCHE Pierre, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren ORBAN Thomas, SEUNTJENS Luc en VAN DER SCHUEREN Thierry, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen ;
- de dames FABRI Valérie, HUSDEN Yolande en VAN ELSHOCHT Viviane en de heren BERKEIN Philiep, BRABANT Steven, LANDTMETERS Bernard en LIEVENS Gabriël, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames DE GROOF Vera, DIAS de CARVALHO VAN WOENSEL Renata en VANDIEPENBEECK Dominique en de heren BRONCKAERS Jean-Pierre, CALLENS Michaël, DEMYTTENAERE Bart, DE SMET Frank en PELTIER Alex, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.
Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 5 december 2022 :
- mevr. ECTORS Nadine en de heer BELCHE Jean-Luc, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. VANDENBOSCH Kristel en de heren VAN ASSCHE Gert en VAN BIESEN Wim, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten ;
- mevr. VAN de VLOED Olga en de heren CLAEYS Donald en VERMEERSCH Pieter, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren DE KEYSER Jacques en VAN GYSEL Dirk, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen ;
- de dames DE BAERDEMAEKER Els, DE KOEKELAERE Katrien, DE VROEDE Lieve en ZAMUROVIC Danica en de heer VANDENBERGEN Jan, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. MORTELMANS Anna Katharina en de heren DUFRANE Patrick en DUJARDIN Thibaut, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.094
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID