Schrapping interpretatieregel i.v.m. implantaten.

ASGB-BERICHT 2019.080
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2017, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 29 april 2019 de hiernagaande interpretatieregel geschrapt:
Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 21
VRAAG
De inclusiecriteria van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 en 172896-172900 voorzien een leeftijdsbeperking tot 65 jaar voor de indicatie bridge-todecision.
Is deze leeftijdsbeperking ook geldig voor de ambulante verstrekkingen 172911 en 172933?
ANTWOORD
Nee, een rechthebbende waarbij één van de ingeschreven hulpmiddelen op de nominatieve lijsten voor de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 of 172896-172900 geplaatst werd, heeft recht op de maandelijkse vergoedingen voorzien onder verstrekkingen 172911 en 172933 zolang de rechthebbende geïmplanteerd blijft met dit hulpmiddel.
De schrapping van interpretatieregel 21 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN
Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

 

172793: Materiaal voor univentriculaire ondersteuning gebruikt voor primo-implantatie in geval van "bridge-to-transplant" of "bridge-to-decision"van het paracorporele type

172911: Alle toebehoren nodig om het materiaal voor ventrikelondersteuning in geval van “bridge-to transplant” of “bridge-to-decision" correct te laten werken voor een ambulante rechthebbende gedurende het eerste jaar van de ondersteuning

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.147

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen het KB i.v.m. de vergoeding voor de stagemeesters.

De aanvraag voor 2018 moet gebeuren via MyRiziv.be en dit binnen de 90 dagen na 24 november.

Onze herhaalde vraag om deze vergoeding ook te voorzien voor apothekers-biologen blijft tot op heden zonder gevolg.

 

Met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0