Standpunt toegankelijke zorg

ASGB-BERICHT 2019.057
Icoon theme huisartsen

Geachte Collega

Hierna vindt u het standpunt van het ASGB rond toegankelijke zorg. Dit zal na de verkiezingen aan de informateur meegedeeld worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


STANDPUNT TOEGANKELIJKE ZORG

De essentie van ons verplicht zorgverzekeringssysteem is de verzekering van optimale betaalbare zorg voor iedere rechthebbende. De betaalbaarheid wordt mogelijk gemaakt doordat iedereen bijdraagt volgens draagkracht. Het jaarlijks of tweejaarlijks tarievenakkoord zou de toepassing van dit principe moeten garanderen.

De overheid pakt na het afsluiten van dit akkoord telkens uit met de boodschap aan de bevolking dat er voor de patiënten tariefzekerheid bereikt is, wel wetende dat het pas bereikte akkoord virtueel is en dat de patiënt allerminst van tariefzekerheid kan genieten. De rechthebbenden sluiten de facto verplicht een (zorg)verzekering af zonder gewaarborgde risicodekking.  

In aanloop naar de volgende federale verkiezingen worden de hiaten in de toegankelijkheid van de zorg opnieuw op de voorgrond geplaatst. Een gezondheidszorg die beschikbaar is voor iedereen veronderstelt dat er geen financiële drempels zijn die de toegang tot die zorg belemmeren.

Sommigen, vnl. zorgverzekeraars, suggereren dat gratis zorg door de huisarts hiervoor het meest geschikte instrument is. Zij schijnen niet te weten dat deze zorg voor sociaal zwakkeren op 1 euro na nu reeds gratis sinds de invoering van de verplichte sociale betaler. En deze ene euro wordt bij moeilijkheden dikwijls niet geïnd.

Het probleem van de financiële drempels situeert zich niet in de eerstelijns geneeskunde, maar wel in de tweede en derde lijn. Een patiënt die zorg behoeft en door de huisarts verwezen wordt naar de tweede lijn wordt vaak geconfronteerd met zeer hoge niet terugbetaalde kosten. In meerdere disciplines zijn geen geconventioneerde te vinden. Zelfs indien de patiënt verwezen wordt naar een geconventioneerde specialist dan worden vervolgraadplegingen vaak geleid naar private kabinetten die buiten het tarievenakkoord vallen, of heeft hij niet de garantie dat een verdere doorverwijzingen binnen het kader van het tarievenakkoord verlopen.

Om een toegankelijke gezondheidszorg te realiseren is het een vereiste dat een patiënt, die zich met zijn gezondheidsprobleem bij een geconventioneerde huisarts aanbiedt de garantie heeft dat hij/zij in heel het ziektetraject kan rekenen op geconventioneerde tarieven, ook bij noodzakelijke nazorg in privépraktijken.

Een aanvullende hospitalisatieverzekering is allerminst een oplossing voor de falende toegankelijkheid. Het bestaan van een dergelijke verzekering betekent dat de bestaande ziekteverzekering tekortschiet. Essentiële zorg hoort thuis in het algemene stelsel, waarvoor een aparte hospitalisatieverzekering overbodig is. Indien 80% van de bevolking een dergelijke hospitalisatieverzekering heeft afgesloten dan zijn de overige 20% allicht sociaal zwakkeren die een verzekering tegen essentiële zorgen het meeste nodig hebben.

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen