IMPULSEO - Lier is prioritaire zone

ASGB-BERICHT 2019.034
Icoon theme huisartsen

Geachte Collega,

Van het Agentschap Zorg en Gezondheid ontvingen wij volgende mededeling m.b.t. uitbreiding prioritaire zones, meer bepaald Lier dat nu volledig prioritair is tot 31/12/2019.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Geachte,

De dokterskring Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw rapporteerde het verkeerde aantal huisartsen voor de berekening van de prioritaire zone in 2018.  De huisartsenkring vroeg een laattijdige correctie aan.

Hierdoor wordt de gemeente Lier toch nog een prioritaire zone voor de periode van 01/06/2018 tem 31/12/2019.

Als bijlage kan u de meest recente lijst terugvinden.

We passen zo snel mogelijk onze website aan.

Met vriendelijke groeten, 

Thomas Boeckx
Arts team eerste lijn

cid:image001.png@01D076C7.B1744160

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur