IMPULSEO - Lier is prioritaire zone

ASGB-BERICHT 2019.034
Icoon theme huisartsen

Geachte Collega,

Van het Agentschap Zorg en Gezondheid ontvingen wij volgende mededeling m.b.t. uitbreiding prioritaire zones, meer bepaald Lier dat nu volledig prioritair is tot 31/12/2019.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Geachte,

De dokterskring Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw rapporteerde het verkeerde aantal huisartsen voor de berekening van de prioritaire zone in 2018.  De huisartsenkring vroeg een laattijdige correctie aan.

Hierdoor wordt de gemeente Lier toch nog een prioritaire zone voor de periode van 01/06/2018 tem 31/12/2019.

Als bijlage kan u de meest recente lijst terugvinden.

We passen zo snel mogelijk onze website aan.

Met vriendelijke groeten, 

Thomas Boeckx
Arts team eerste lijn

cid:image001.png@01D076C7.B1744160

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.