Benoemingen NRKP

ASGB-BERICHT 2019.028
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen de benoeming van de leden van de NRKP.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden
Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden benoemd bij de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, vanaf 31 oktober 2018 :
1° in de hoedanigheid van werkende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer CREEMERS Michel
de heer DRIELSMA Pierre
de heer VAN BIJSTERVELD Sandor
de heer VAN POTTELBERGH Gijs
b) artsen-specialisten :
de heer DEQUINZE Benoît
de heer VAN DE PERRE Jan
de heer VAN HOORDE Pierre;
2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer SPINNEWIJN Bram
de heer VAN WASSENHOVE Kurt
b) artsen-specialisten :
de heer CUSUMANO Giuseppe
de heer GHEKIERE Olivier
de heer GOUBELLA Ahmed
de heer HIMPE Dirk.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen, vanaf de dag van deze bekendmaking :
1° in de hoedanigheid van werkende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer DUTRIEUX Bruno
de heer HERRY Luc, ter vervanging van Mevr. GILBERT Marie
b) artsen-specialisten :
Mevr. BOISDENGHIEN Annie, ter vervanging van de heer VANOVERSCHELDE Henk
de heer RUTSAERT Robert, ter vervanging van de heer BERNARD Dirk
de heer VAN CANG Georges, ter vervanging van de heer MANSOOR Mohammad;
2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer ANSEEUW Karel
de heer BAUVAL Marcel, ter vervanging van Mevr. GILLET Anne
de heer HILLEMANS Kristof, ter vervanging van Mevr. DE VADDER Inge
de heer ROEX Milhan, ter vervanging van de heer DE ROECK Marc
b) artsen-specialisten :
de heer VANDEVELDE Karel, ter vervanging van Mevr. VAN HAUTE Kathleen
de heer VANOVERSCHELDE Henk, ter vervanging van Mevr. BOISDENGHIEN Annie.

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.