Benoemingen NRKP

ASGB-BERICHT 2019.028
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen de benoeming van de leden van de NRKP.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden
Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden benoemd bij de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, vanaf 31 oktober 2018 :
1° in de hoedanigheid van werkende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer CREEMERS Michel
de heer DRIELSMA Pierre
de heer VAN BIJSTERVELD Sandor
de heer VAN POTTELBERGH Gijs
b) artsen-specialisten :
de heer DEQUINZE Benoît
de heer VAN DE PERRE Jan
de heer VAN HOORDE Pierre;
2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer SPINNEWIJN Bram
de heer VAN WASSENHOVE Kurt
b) artsen-specialisten :
de heer CUSUMANO Giuseppe
de heer GHEKIERE Olivier
de heer GOUBELLA Ahmed
de heer HIMPE Dirk.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen, vanaf de dag van deze bekendmaking :
1° in de hoedanigheid van werkende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer DUTRIEUX Bruno
de heer HERRY Luc, ter vervanging van Mevr. GILBERT Marie
b) artsen-specialisten :
Mevr. BOISDENGHIEN Annie, ter vervanging van de heer VANOVERSCHELDE Henk
de heer RUTSAERT Robert, ter vervanging van de heer BERNARD Dirk
de heer VAN CANG Georges, ter vervanging van de heer MANSOOR Mohammad;
2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :
a) erkende huisartsen :
de heer ANSEEUW Karel
de heer BAUVAL Marcel, ter vervanging van Mevr. GILLET Anne
de heer HILLEMANS Kristof, ter vervanging van Mevr. DE VADDER Inge
de heer ROEX Milhan, ter vervanging van de heer DE ROECK Marc
b) artsen-specialisten :
de heer VANDEVELDE Karel, ter vervanging van Mevr. VAN HAUTE Kathleen
de heer VANOVERSCHELDE Henk, ter vervanging van Mevr. BOISDENGHIEN Annie.

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur