Benoemingen FRZV

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33, vierde lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij het administratief beheer van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Geboers, M., Meise;
- Mevr. De Bisschop, I., Affligem;
- Mevr. Verschoren, K., Muizen;
- De heer Poedts, R., Veltem-Beisem;
- De heer De Rycke, R., Gent;
- Mevr. Lietar, M., Bauvechain;
- De heer Xhrouet, M., Oudergem;
- De heer Van Vooren, J.-P., Sint-Pieters- Leeuw;
- De heer Degotte, B., Huy;
- De heer Smiets, P., Embourg;
- Mevr. Mertes, I., Saint-Vith;
- Mevr. Kesteloot, K. Heverlee;
- De heer Beeckmans, J.,Drongen;
- De heer Eeckloo, K., Gent;
- De heer Goemaere, D., Brussel;
- De heer Debersaques, E., Sint-Genesius-Rode;
- Mevr. Gregoire, D., Etterbeek;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer Bormans, E., Heusden-Zolder;
- De heer Vermassen, F., Gentbrugge;
- De heer De Gronckel, K., Temse;
- Mevr. De Nutte, H., Herzele;
- Mevr. Moens, I., Marke;
- Mevr. Dusart, M., Brussel;
- Mevr. Dehareng, F., Les Tailles;
- Mevr. Walravens, C., Sint-Genesius-Rode;
- Mevr. Dupont, A.-C., Neupré;
- De heer Hallet, B., Naninne;
- De heer Graux, P., Epinois;
- De heer Kips, J., Gent;
- De heer Van der Straeten, J., Dendermonde;
- De heer Gillet, P., Plainevaux;
- De heer Lefébure, B., Braine-Le-Comte;
- Mevr. Cuypers, T., Brussel;
- De heer Dehaspe, P., Brussel.
Art. 2. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de medische werkzaamheden van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Bejjani, G., Lillois-Witterzée;
- De heer Devos, P., Bolland;
- De heer Van Rillaer, O., Antwerpen;
- Mevr. Depuydt, C., Brussel;
- De heer Van Dijck, H., Hove;
- De heer Decoster, J., Erps-Kwerps;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer De Toeuf, J., Sint-Genesius-Rode;
- De heer Himpe, D., s' Gravenwezel;
- Mevr. Bogaert, M., Kortrijk;
- De heer Dom, G., Boechout;
- De heer Rutsaert, R., Mortsel;
- Mevr. Montag, I., Wakken.
Art. 3. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de verpleegkundige werkzaamheden van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Balcaen, K., Leuven;
- Mevr. De Zorzi, F., Ayeneux;
2° als plaatsvervangend lid :
- Mevr. Brockhans, N., Eupen;
- De heer Dufour, A., Bouge.
Art. 4. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden van de verzekeringsinstellingen in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering :
1° als werkend lid :
- Mevr. De Wolf, F., Nivelles;
- Mevr. Lona, M., Tervuren;
- Mevr. Dolphens, M., Petegem-aan-de-Schelde;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer Neelen, M., Elsene;
- Mevr. Vanrillaer, V., Brussel;
- De heer Hermesse, J., Wezembeek-Oppem.
Art. 5. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die de belangen van de patiënten vertegenwoordigen :
1° als werkend lid :
- Mevr. Weeghmans, I., Sint-Truiden;
- Mevr. Fierens, M., Emptinne;
2° als plaatsvervangend lid :
- Mevr. Wauters, A., Alken;
- De heer Torrekens, B., Jambes.
Art. 6. Het koninklijk besluit van 27 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen wordt opgeheven.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.
Art. 8. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 19 december 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

2 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018 betreffende de samenstelling van de Federale Raad van ziekenhuisvoorzieningen, artikel 1,
Besluit :
Artikel 1. Wordt aangeduid tot voorzitter van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen :
- Mevr. Cloet, M, Strombeek-Bever.
Art. 2. Worden aangeduid tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen :
Mevr. Gregoire, D, Etterbeek
De heer De Rycke, R, Gent.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.
Brussel, 2 januari 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur