Uitnodiging werkgroep orthopedie-mechatronische knieprothesen

ASGB-BERICHT 2019.022

 

Geachte Collega,

In bijlage vindt u de uitnodiging en de nota van de werkgroep orthopedie - mechatronische knieprothesen van het Riziv waarop wij dinsdag 5 februari as. (om 13u30) ons standpunt moeten naar voor brengen.

Graag jullie suggesties.

Indien er iemand zich vrij kan maken om aanwezig te zijn op deze vergadering, gelieve ons dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.087
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 1/7/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.086
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van gespecialiseerde zorgprogramma's acute beroertezorg met invasieve procedures.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.085
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU