Prospectief bedrag laagvariabele zorg

ASGB-BERICHT 2019.004
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 31/12/2018 verscheen de tabel met bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in  een ziekenhuis voor het jaar 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Bekendmaking van het globaal prospectief  bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019
Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis berekend voor het jaar T bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad en door het RIZIV meegedeeld aan de ziekenhuizen.
De volgende tabel geeft per patiëntengroep een overzicht van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019. Deze bedragen zijn van toepassing voor alle opnames die een aanvang nemen na 31 december 2018 en vóór 1 januari 2020.

Brussel, 21 december 2018.
Administateur-generaal van het RIZIV,
J. DECOCK

ASGB-BERICHT 2019.12
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Op onze volgende vergadering van de raad van bestuur op 14 februari zullen we een aantal problemen in de chirurgie bespreken (nomenclatuur endoscopie, subspecialisaties, complexe chirurgie, laagvariabele zorg, assistentiehonoraria,…).

Graag nodigen we onze leden chirurgen (en andere geïnteresseerden) uit om hierbij aanwezig te zijn (om 21u).

Indien u bijkomende  agendapunten wil bespreken dan vernemen we het graag via het secretariaat.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.011
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de Commissie voor tegemoetkoming geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.010
Icoon thema honorarium

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming vanaf 1/1/2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur