Deelname onderzoek toekomst financiering eerste lijn

ASGB-BERICHT 2018.148

 

Beste,

Onze oproep las je maandag ook in de Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn (zie hieronder). Zou u deze oproep a.u.b. in uw netwerk kunnen verspreiden? Het is een unieke kans voor elke zorg- en welzijnsaanbieder om zijn mening te laten horen.

Alvast bedankt moest u dit al gedaan hebben, of plannen te doen!

Geef je mening in ons onderzoek naar geïntegreerde financiering

Vanuit de Vlaamse overheid voeren we onderzoek naar een meer geïntegreerde financiering voor de eerstelijnszorgaanbieders.

KU Leuven en UGent nemen de uitvoering van dit onderzoek voor hun rekening.

Wil jij ook je stem laten horen in dit debat? Vul dan zeker de vragenlijst in! 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_afMvh0LeM0rQMwB

We proberen zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen. De stem van uw discipline of organisatie mag dus zeker niet ontbreken.

Vriendelijke groeten,

Sam Pless

Lieven Annemans

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen