Deelname onderzoek toekomst financiering eerste lijn

ASGB-BERICHT 2018.148

 

Beste,

Onze oproep las je maandag ook in de Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn (zie hieronder). Zou u deze oproep a.u.b. in uw netwerk kunnen verspreiden? Het is een unieke kans voor elke zorg- en welzijnsaanbieder om zijn mening te laten horen.

Alvast bedankt moest u dit al gedaan hebben, of plannen te doen!

Geef je mening in ons onderzoek naar geïntegreerde financiering

Vanuit de Vlaamse overheid voeren we onderzoek naar een meer geïntegreerde financiering voor de eerstelijnszorgaanbieders.

KU Leuven en UGent nemen de uitvoering van dit onderzoek voor hun rekening.

Wil jij ook je stem laten horen in dit debat? Vul dan zeker de vragenlijst in! 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_afMvh0LeM0rQMwB

We proberen zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen. De stem van uw discipline of organisatie mag dus zeker niet ontbreken.

Vriendelijke groeten,

Sam Pless

Lieven Annemans

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur