Overeenkomst pancreas- en slokdarmchirurgie

ASGB-BERICHT 2018.147

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie zoals ze op 17/12/2018 door het Verzekeringscomité werden goedgekeurd.

Het dossier kent een lange voorgeschiedenis geïnitieerd door een KCE-studie die een lagere mortaliteit aantoonde in centra met een volume van 20 ingrepen per jaar. Onze kritiek op deze studie werd u vroeger al overgemaakt. Het is niet omdat er een statistische correlatie is tussen volume en outcome dat een centrum met minder dan 20 ingrepen per definitie slechtere kwaliteit levert, dat blijkt overigens ook uit de cijfers. De centra met het hoogste volume hadden ook een significant jongere populatie, met minder comorbiditeit en in een vroeger pathologiestadium.

Uiteraard gaan we er mee akkoord dat een activiteit met 1 of 2 ingrepen per jaar niet zinvol is en dat kwaliteit strikt mag bewaakt worden. Dat gebeurde dan best op basis van prospectief verzamelde gegevens zoals ze in de overeenkomst worden opgesomd.

Na eindeloze discussies zijn we er wel in geslaagd om de meest recente jaren t/m 2018 te laten meetellen en om 2 (of 3) ziekenhuizen hun activiteit te laten samentellen, mits ze die dan concentreren op één site.

Waarom reeds 1 jaar na de reorganisatie op één campus het volume met 20% moet worden opgedreven blijft ons onduidelijk en men kan zich daar zelfs ethische vragen bij stellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.12
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Op onze volgende vergadering van de raad van bestuur op 14 februari zullen we een aantal problemen in de chirurgie bespreken (nomenclatuur endoscopie, subspecialisaties, complexe chirurgie, laagvariabele zorg, assistentiehonoraria,…).

Graag nodigen we onze leden chirurgen (en andere geïnteresseerden) uit om hierbij aanwezig te zijn (om 21u).

Indien u bijkomende  agendapunten wil bespreken dan vernemen we het graag via het secretariaat.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.011
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de Commissie voor tegemoetkoming geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.010
Icoon thema honorarium

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming vanaf 1/1/2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur