Overeenkomst pancreas- en slokdarmchirurgie

ASGB-BERICHT 2018.147

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie zoals ze op 17/12/2018 door het Verzekeringscomité werden goedgekeurd.

Het dossier kent een lange voorgeschiedenis geïnitieerd door een KCE-studie die een lagere mortaliteit aantoonde in centra met een volume van 20 ingrepen per jaar. Onze kritiek op deze studie werd u vroeger al overgemaakt. Het is niet omdat er een statistische correlatie is tussen volume en outcome dat een centrum met minder dan 20 ingrepen per definitie slechtere kwaliteit levert, dat blijkt overigens ook uit de cijfers. De centra met het hoogste volume hadden ook een significant jongere populatie, met minder comorbiditeit en in een vroeger pathologiestadium.

Uiteraard gaan we er mee akkoord dat een activiteit met 1 of 2 ingrepen per jaar niet zinvol is en dat kwaliteit strikt mag bewaakt worden. Dat gebeurde dan best op basis van prospectief verzamelde gegevens zoals ze in de overeenkomst worden opgesomd.

Na eindeloze discussies zijn we er wel in geslaagd om de meest recente jaren t/m 2018 te laten meetellen en om 2 (of 3) ziekenhuizen hun activiteit te laten samentellen, mits ze die dan concentreren op één site.

Waarom reeds 1 jaar na de reorganisatie op één campus het volume met 20% moet worden opgedreven blijft ons onduidelijk en men kan zich daar zelfs ethische vragen bij stellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen