Medische verkiezingen 2018

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Ondanks de moeilijke context met een problematische start ten gevolge van technische problemen bij het RIZIV, is het KARTEL er in geslaagd om zijn legitimiteit bij de huisartsen te vergroten met40% van de uitgebrachte stemmen. De stijging met 8% vertaalt zich jammer genoeg niet in een extra zetel in de medicomut.

Bij de specialisten behouden we onze zetel, al hadden we op meer gehoopt.

Bij de specialisten is zowel bij de BVAS als bij het KARTEL het aantal uitgebrachte stemmen aanzienlijk gedaald niettegenstaande het stijgende aantal actieve specialisten.

Bij de huisartsen was de daling beperkter dan bij de specialisten en zou deze wel eens te wijten kunnen zijn aan de daling van het aantal actieve huisartsen.

Het KARTEL zal zijn strategie en visie bij de specialisten verder ontwikkelen in de hoop om bij de volgende verkiezingen ook daar de vruchten van te plukken.

Zowel bij BVAS als in het Kartel is een generatiewissel in de maak. Jonge collega's zijn zich al enkele jaren aan het voorbereiden om de fakkel over te nemen. Wanneer 3 op de 4 artsen niet eens de moeite doet om aan de verkiezing deel te nemen wordt het wel erg moeilijk om het enthousiasme te bewaren en de aanzienlijke inspanningen vol te houden.

Het KARTEL is klaar voor de toekomst en zal de volgende jaren, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen visie en programma, daar waar nuttig en mogelijk, overleg plegen met de  andere syndicaten om gezamenlijke standpunten te verdedigen die de artsen aanbelangen.

Dr. REINIER HUETING, voorzitter

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.