Medische verkiezingen 2018

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Ondanks de moeilijke context met een problematische start ten gevolge van technische problemen bij het RIZIV, is het KARTEL er in geslaagd om zijn legitimiteit bij de huisartsen te vergroten met40% van de uitgebrachte stemmen. De stijging met 8% vertaalt zich jammer genoeg niet in een extra zetel in de medicomut.

Bij de specialisten behouden we onze zetel, al hadden we op meer gehoopt.

Bij de specialisten is zowel bij de BVAS als bij het KARTEL het aantal uitgebrachte stemmen aanzienlijk gedaald niettegenstaande het stijgende aantal actieve specialisten.

Bij de huisartsen was de daling beperkter dan bij de specialisten en zou deze wel eens te wijten kunnen zijn aan de daling van het aantal actieve huisartsen.

Het KARTEL zal zijn strategie en visie bij de specialisten verder ontwikkelen in de hoop om bij de volgende verkiezingen ook daar de vruchten van te plukken.

Zowel bij BVAS als in het Kartel is een generatiewissel in de maak. Jonge collega's zijn zich al enkele jaren aan het voorbereiden om de fakkel over te nemen. Wanneer 3 op de 4 artsen niet eens de moeite doet om aan de verkiezing deel te nemen wordt het wel erg moeilijk om het enthousiasme te bewaren en de aanzienlijke inspanningen vol te houden.

Het KARTEL is klaar voor de toekomst en zal de volgende jaren, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen visie en programma, daar waar nuttig en mogelijk, overleg plegen met de  andere syndicaten om gezamenlijke standpunten te verdedigen die de artsen aanbelangen.

Dr. REINIER HUETING, voorzitter

ASGB-BERICHT 2018.122

 

In het BS van 31/10/2018 verscheen een KB i.v.m. immunohematologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.121

 

In het BS van 30/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor een langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.120

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen