Medische verkiezingen 2018

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Ondanks de moeilijke context met een problematische start ten gevolge van technische problemen bij het RIZIV, is het KARTEL er in geslaagd om zijn legitimiteit bij de huisartsen te vergroten met40% van de uitgebrachte stemmen. De stijging met 8% vertaalt zich jammer genoeg niet in een extra zetel in de medicomut.

Bij de specialisten behouden we onze zetel, al hadden we op meer gehoopt.

Bij de specialisten is zowel bij de BVAS als bij het KARTEL het aantal uitgebrachte stemmen aanzienlijk gedaald niettegenstaande het stijgende aantal actieve specialisten.

Bij de huisartsen was de daling beperkter dan bij de specialisten en zou deze wel eens te wijten kunnen zijn aan de daling van het aantal actieve huisartsen.

Het KARTEL zal zijn strategie en visie bij de specialisten verder ontwikkelen in de hoop om bij de volgende verkiezingen ook daar de vruchten van te plukken.

Zowel bij BVAS als in het Kartel is een generatiewissel in de maak. Jonge collega's zijn zich al enkele jaren aan het voorbereiden om de fakkel over te nemen. Wanneer 3 op de 4 artsen niet eens de moeite doet om aan de verkiezing deel te nemen wordt het wel erg moeilijk om het enthousiasme te bewaren en de aanzienlijke inspanningen vol te houden.

Het KARTEL is klaar voor de toekomst en zal de volgende jaren, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen visie en programma, daar waar nuttig en mogelijk, overleg plegen met de  andere syndicaten om gezamenlijke standpunten te verdedigen die de artsen aanbelangen.

Dr. REINIER HUETING, voorzitter

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.