Medische verkiezingen 2018

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Ondanks de moeilijke context met een problematische start ten gevolge van technische problemen bij het RIZIV, is het KARTEL er in geslaagd om zijn legitimiteit bij de huisartsen te vergroten met40% van de uitgebrachte stemmen. De stijging met 8% vertaalt zich jammer genoeg niet in een extra zetel in de medicomut.

Bij de specialisten behouden we onze zetel, al hadden we op meer gehoopt.

Bij de specialisten is zowel bij de BVAS als bij het KARTEL het aantal uitgebrachte stemmen aanzienlijk gedaald niettegenstaande het stijgende aantal actieve specialisten.

Bij de huisartsen was de daling beperkter dan bij de specialisten en zou deze wel eens te wijten kunnen zijn aan de daling van het aantal actieve huisartsen.

Het KARTEL zal zijn strategie en visie bij de specialisten verder ontwikkelen in de hoop om bij de volgende verkiezingen ook daar de vruchten van te plukken.

Zowel bij BVAS als in het Kartel is een generatiewissel in de maak. Jonge collega's zijn zich al enkele jaren aan het voorbereiden om de fakkel over te nemen. Wanneer 3 op de 4 artsen niet eens de moeite doet om aan de verkiezing deel te nemen wordt het wel erg moeilijk om het enthousiasme te bewaren en de aanzienlijke inspanningen vol te houden.

Het KARTEL is klaar voor de toekomst en zal de volgende jaren, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen visie en programma, daar waar nuttig en mogelijk, overleg plegen met de  andere syndicaten om gezamenlijke standpunten te verdedigen die de artsen aanbelangen.

Dr. REINIER HUETING, voorzitter

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen