Praktijkpremie 2018

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

Het komt grotendeels neer op het handhaven van de criteria van 2017, met daaraan toegevoegd enkele eenvoudige diensten, waaruit gekozen kan worden om een hogere premie te verkrijgen. We hebben ervoor gewaakt dat er niet eerst bijkomende functies moeten worden aangemaakt door de softwarepakketten, want uit ervaring weten we dat dat toch nooit op tijd klaar geraakt.

Er werd bovendien overeengekomen dat in de week van 23 juli 2018 een werkgroep concrete voorstellen formuleert voor het oplossen van de gekende lang bestaande problemen: addenda in Hoofdstuk IV, onoverzichtelijke uitbetaling GMD via MyCarenet, herroepen eAttest, etc. Met de conclusies van die werkgroep zal de medicomut begin september de data vastleggen, wanneer die problemen moeten zijn opgelost. Als die data niet worden gehaald, zal voor een niet opgelost probleem automatisch een punt aan iedereen worden toegekend voor het betreffende criterium.

Er zijn 10 criteria voor 2018:

  1. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 25 % van de voorschriften via Recip-e
  2. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 50% van de aanvragen voor Hoofdstuk IV via MyCarenet
  3. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 20 % van de verplichte derde betalende voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming factureren via eFact.
  4. Voor minstens 25 % van de patiënten, voor wie in 2017 een GMD-vergoeding werd ontvangen, moet een geînformeerde toestemming geregistreerd staan voor 31/12/2018
  5. voor minstens 25 % van de patiënten voor wie een GMD-vergoeding werd ontvangen in 2018 is een Sumehr beschikbaar
  6. het beheer van het GMD via Mycarenet
  7. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 5 medicatieschema’s opladen
  8. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 5 maal gebruik maken van de CEBAM evidence linker via het softwareprogramma
  9. In de loop van het tweede semester 2018 minstens 5 % van de consultaties via eAttest
  10. In de loop van 2018 minstens 3 maal gebruik maken van de applicatie MyHandicap

 

Bedragen:

800    euro   HAIO met erkend softwareprogramma

1000  euro   minder dan 6 criteria en voldoen aan voorwaarden praktijkpremie

3500  euro   6 criteria

4500  euro   7 criteria

6000  euro   8 criteria

 

Voor forfaitair werkende praktijken:

De criteria 3 (eFact), 6 (e-GMD) en 9 (eAttest) zijn hier niet van kracht. Daarom de volgende bedragen:

1000 euro    minder dan 5 criteria en voldoen aan voorwaarden praktijkpremie

3500 euro    5 criteria

4500 euro    6 criteria

6000 euro    7 criteria

 

met collegiale groeten het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.