pre-traject diabetes type 2

Sinds 1 februari 2016 is de diabetespas vervangen door het "pre-traject diabetes type 2", of "Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2", zoals de officiële benaming luidt.

Het nomenclatuurnummer is onveranderd: 102852

Alle patiënten bij wie de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld komen in aanmerking, totdat zij eventueel in aanmerking komen voor een zorgtraject diabetes mellitus type 2 (behandeling met tabletten onvoldoende).

  • - de patiënt moet een GMD hebben
  • - voor de begeleiding wordt het zorgprotocol gevolgd
  • - de huisarts moet meewerken aan de inzameling van data
  •  

Een patiënt heeft recht op:

  • - individueel advies diëtist (max. 2 x per jaar)
  • - podologisch onderzoek of behandeling, voor patiënten uit een risicogroep (max. 2 x per jaar)
  •  

Sinds 1 mei 2018 heeft een beperkte subgroep van patiënten, met verhoogd cardiovasculair risico, recht op 4 sessies educatie, om een verandering van levensstijl en eetgewoonten te bewerkstelligen, rookstop te stimuleren en bewegingsadvies te geven.

De voorwaarden zijn: 15-69 jaar èn BMI > 30, en/of art. hypertensie

De educatie is individueel of in groep, wordt door de huisarts voorgeschreven, in samenspraak met de patiënt.

Alle informatie op de website van  het RIZIV