Chinolonen in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Het ASGB/kartel staat volledig achter het streven om het gebruik van antibiotica, en met name de chinolones, terug te dringen en te stimuleren volgens de richtlijnen van BAPCOC voor te schrijven.

Maar de manier waarop, door inschrijving in Hoofdstuk IV, is een pijnlijke misser, die alleen maar aanleiding geeft tot een groot aantal praktische moeilijkheden en dagelijkse ergernissen.

Het ASGB/kartel heeft als enige aangedrongen op een andere regeling, met name inschrijving in Hoofdstuk II, maar het kabinet De Block wilde hier niet van weten.

We zijn weer terug bij het stempeltjes zetten ‘derdebetalersregeling toegelaten’ en alle risico’s van een a posteriori controle, zonder veiligheidsmarges. Kennelijk heeft men niets geleerd van de Spiriva-toestanden van nu al weer meerdere jaren geleden.

We kunnen u alleen maar zoveel mogelijk aanmoedigen om de richtlijnen nauwgezet te volgen en zeker in uw dossier en wachtverslagen de diagnose te noteren en de reden waarom u eventueel de situatie ‘een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist’ inroept.

Ons standpunt vindt u ook terug onder ‘onze mening’ op de website.

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.