Chinolonen in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Het ASGB/kartel staat volledig achter het streven om het gebruik van antibiotica, en met name de chinolones, terug te dringen en te stimuleren volgens de richtlijnen van BAPCOC voor te schrijven.

Maar de manier waarop, door inschrijving in Hoofdstuk IV, is een pijnlijke misser, die alleen maar aanleiding geeft tot een groot aantal praktische moeilijkheden en dagelijkse ergernissen.

Het ASGB/kartel heeft als enige aangedrongen op een andere regeling, met name inschrijving in Hoofdstuk II, maar het kabinet De Block wilde hier niet van weten.

We zijn weer terug bij het stempeltjes zetten ‘derdebetalersregeling toegelaten’ en alle risico’s van een a posteriori controle, zonder veiligheidsmarges. Kennelijk heeft men niets geleerd van de Spiriva-toestanden van nu al weer meerdere jaren geleden.

We kunnen u alleen maar zoveel mogelijk aanmoedigen om de richtlijnen nauwgezet te volgen en zeker in uw dossier en wachtverslagen de diagnose te noteren en de reden waarom u eventueel de situatie ‘een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist’ inroept.

Ons standpunt vindt u ook terug onder ‘onze mening’ op de website.

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur