Chinolonen in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Het ASGB/kartel staat volledig achter het streven om het gebruik van antibiotica, en met name de chinolones, terug te dringen en te stimuleren volgens de richtlijnen van BAPCOC voor te schrijven.

Maar de manier waarop, door inschrijving in Hoofdstuk IV, is een pijnlijke misser, die alleen maar aanleiding geeft tot een groot aantal praktische moeilijkheden en dagelijkse ergernissen.

Het ASGB/kartel heeft als enige aangedrongen op een andere regeling, met name inschrijving in Hoofdstuk II, maar het kabinet De Block wilde hier niet van weten.

We zijn weer terug bij het stempeltjes zetten ‘derdebetalersregeling toegelaten’ en alle risico’s van een a posteriori controle, zonder veiligheidsmarges. Kennelijk heeft men niets geleerd van de Spiriva-toestanden van nu al weer meerdere jaren geleden.

We kunnen u alleen maar zoveel mogelijk aanmoedigen om de richtlijnen nauwgezet te volgen en zeker in uw dossier en wachtverslagen de diagnose te noteren en de reden waarom u eventueel de situatie ‘een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist’ inroept.

Ons standpunt vindt u ook terug onder ‘onze mening’ op de website.

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.