Chinolonen in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Het ASGB/kartel staat volledig achter het streven om het gebruik van antibiotica, en met name de chinolones, terug te dringen en te stimuleren volgens de richtlijnen van BAPCOC voor te schrijven.

Maar de manier waarop, door inschrijving in Hoofdstuk IV, is een pijnlijke misser, die alleen maar aanleiding geeft tot een groot aantal praktische moeilijkheden en dagelijkse ergernissen.

Het ASGB/kartel heeft als enige aangedrongen op een andere regeling, met name inschrijving in Hoofdstuk II, maar het kabinet De Block wilde hier niet van weten.

We zijn weer terug bij het stempeltjes zetten ‘derdebetalersregeling toegelaten’ en alle risico’s van een a posteriori controle, zonder veiligheidsmarges. Kennelijk heeft men niets geleerd van de Spiriva-toestanden van nu al weer meerdere jaren geleden.

We kunnen u alleen maar zoveel mogelijk aanmoedigen om de richtlijnen nauwgezet te volgen en zeker in uw dossier en wachtverslagen de diagnose te noteren en de reden waarom u eventueel de situatie ‘een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist’ inroept.

Ons standpunt vindt u ook terug onder ‘onze mening’ op de website.

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.