Erkenningscommissie oftalmologie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2017.098

Geachte collega

In het BS van 19/7/2017 verscheen een Besluit i.v.m. de erkenningscommissie oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2017-07-19

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

5 JULI 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van oftalmologie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID,
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3,
Besluit :
Artikel 1. De volgende personen worden tot lid van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel oftalmologie benoemd :
1° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de oftalmologie, op voordracht van de beroepsverenigingen :
a) DE LEPELEIRE, Katelijne;
b) SALLET, Guy;
c) CLAEYS, Marnix;
d) HAUSTRATE, François;
2° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn en onderwijservaring in een universitaire instelling kunnen bewijzen, op voordracht van de Vlaamse geneeskundefaculteiten :
a) CASTEELS, Ingele;
b) LEROY, Bart;
c) TEN TUSSCHER, Marcel;
d) DE GROOT, Veva.
Art. 2. De identificatie- en contactgegevens van de personen, vermeld in artikel 1, worden bijgehouden door het agentschap.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 5 juli 2017.
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
D. DEWOLF

2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

2021.194

Nieuw KB i.v.m. fysiotherapie bij knieprothese

Op 24 november 2021 is een KB inzake fysiotherapie verschenen. Het betreft nieuwe verstrekkingen i.v.m. knieprothese. 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB en als bijlage bij dit bericht vindt u de onderliggende beslissing in de NCAZ.

Publicatie : 2021-11-24
Numac : 2021043034