Pers

Contacteer het ASGB via

e-mail: info@asgb.be
tel: 03.238.49.48

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.220

ASGB-seminarie over btw en artsen

Seminarie over btw en artsen

Datum: woensdag 12 januari 2022 van 20u tot 22u.Online via Zoom

Voor huisartsen en specialisten. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

 

Programma

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.211

De ene index is de andere niet…

De besprekingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn nog volop aan de gang, maar we krijgen toch al veel ongeruste vragen over de indexering van de erelonen die op tafel ligt. Het RIZIV vertrekt van een beschikbare index van 0,79% waarvan na aftrek van de engagementen uit het vorige akkoord en de verplichte indexeringen volgens een aantal KB’s, nog 0,73% overblijft die lineair zal verdeeld worden.

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.201

Permanentiehonorarium voor alle disciplines op komst

In het ontwerp van een Wet op Diverse Bepalingen Gezondheid voor 2022 is opgenomen dat in de bepaling inzake permanentiehonoraria (art. 36 quatrodecies GVU-wet wordt)  het woord “artsen gespecialiseerd in de pediatrie” vervangen wordt door “artsen-specialisten” (allemaal dus). Gevolg: alle disciplines zullen in theorie in aanmerking komen voor de permanentiehonoraria.

Er is in diverse disciplines vraag naar een permanentievergoeding, met name voor de MUG en voor anesthesie.

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.200

Mogelijke wijziging forfaitaire honoraria voor wachtdiensten in ziekenhuizen op komst

In het ontwerp van een Wet op Diverse Bepalingen Gezondheid voor 2022 stelt men een wijziging inzake de forfaitaire honoraria voor de wachtdiensten in het verschiet. Men voegt immers een art. 36 sexiesdecies toe aan de GVU-wet waarin staat: “De Koning bepaalt, op voorstel van de NCAZ, de voorwaarden en regels waaronder de ZIV forfaitaire honoraria betaalt aan de artsen-specialisten die deelnemen aan de wachtdienst in het ziekenhuis”.

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.199

Eindelijk specifiek ereloon inzake euthanasie op komst

In het ontwerp van een Wet op Diverse Bepalingen Gezondheid voor 2022 is opgenomen dat het advies euthanasie vergoed zal worden door de ziekteverzekering (onder art 34 GVU-wet).

Dit is een vraag die al lang geleden gesteld werd door onze ex-voorzitter Dr. Hueting. De uitvoering is echter steeds blijven haperen. In het akkoord 2020 heeft het Kartel laten opnemen 4.2.4. Euthanasie.

ASGB-BERICHT 2021.198

Voorschrift voor nieuw coronabeleid: “Durven zeggen dat er onzekerheden zijn”.

Het weekblad Humo heeft een dubbelinterview gedaan met Dr. Roel Van Giel, voorzitter van de wetenschappelijke vereniging Domus Medica, en Dr. Thomas Gevaert, co-voorzitter van ASGB. Onze co-voorzitter heeft daarin alweer aangegeven dat we op lange termijn moeten leren leven met COVID en de organisatie van de gezondheidszorg daarop moeten afstemmen.

Via de link hierna kunt u het dubbelinterview terugvinden op de website van Humo: https://www.humo.be/cs-b50e481d

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.195

Standpunt ASGB/Kartel over vaccinatie door apothekers

Een nieuw wetsontwerp wil apothekers in de mogelijkheid stellen om te vaccineren (in de apotheek). ASGB/Kartel stelt vast dat dit ontwerp heel wat emoties losmaakt en zo zijn doel – meer samenwerking in de eerste lijn – volledig dreigt te missen.

Nochtans onderschrijven we de nood aan samenwerking. Vandaar dat wij in een gezamenlijk persbericht met AADM oproepen om het wetsontwerp aan de kant te schuiven en via gezamenlijk overleg tot (betere) oplossingen te komen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het gezamenlijk persbericht.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.

ASGB-BERICHT 2021.185

Huisartsen nemen het heft zelf in handen

 

Zoals we gisteren al vreesden heeft de Interministeriële Conferentie de teststrategie niet fundamenteel gewijzigd.  Het is nu meer dan duidelijk : de politiek laat de huisarts stikken.   Ondanks alle loze beloften van het belang van de huisartsgeneeskunde bewijzen nu ook de ministers van volksgezondheid dat ze niets doen om de huisarts te ontlasten, dat ze niets doen om de huisarts terug huisarts te laten zijn.

Corona
ASGB-BERICHT 2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.177

Kwaliteitswet grotendeels toch al in werking op 1 januari 2022

Op de Ministerraad van 10 november 2021 jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat grote delen van de zgn. Kwaliteitswet - voluit: Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg - al vroeger dan 1 juli 2022 in werking zal laten treden.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.113

Opinie van Dr. Gevaert over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.089

Collectieve overeenkomst voor ASO is er !

 

Na lange -zeg maar slopende- onderhandelingen tussen artsensyndicaten, ziekenhuisbeheerders en vertegenwoordigers van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) zijn we tot een akkoord voor een collectieve overeenkomst (CO) voor de ASO’s gekomen. Eindelijk.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.067

Standpunt van het ASGB/kartel rond de afhandeling van de voorschotten voor IZ

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT 2021.055

Uitstel invoering samenwerkingsverbanden van wachtposten

Volgens het Koninklijk Besluit van 10 september 2020 zouden de huisartsenwachtposten vanaf 1 juli 2021 binnen de dertig dagen hun aanvragen moeten indienen om erkend te worden binnen een functioneel samenwerkingsverband.
Het ASGB/kartel stuurde op 18 maart 2021 samen met AADM een brief naar de voorzitter van de medicomut met het voorstel om alles met twee jaar uit te stellen.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.053

Sociaal statuut apothekers-biologen en ASO/HAIO

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 15 maart 2021 werd een belangrijke beslissing genomen i.v.m. het gelijkstellen van het Riziv sociaal statuut tussen apothekers-klinisch biologen en artsen-klinisch biologen. Zowel voor het bedrag als voor de activiteitsdrempels.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.038

PERSMEDEDELING: ASGB/kartel steunt starters voor GMD’s van 2021

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.031

KB financiering artsensyndicaten 2020 gepubliceerd

Op 12 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit, dat de financiële ondersteuning van de medische syndicaten regelt: voor 2020 !
Tot nu toe hebben de syndicaten nog geen enkele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden gedurende het vorig jaar, omdat aan het eind van vorig jaar bleek dat de vorige regering dit niet had geregeld.