Kartel

Het ASGB vormt samen met het GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens) en MoDeS (Monde des Spécialistes) het Kartel ASGB/GBO/MoDeS

 

Stem lijst 2: Kartel ASGB/GBO/MoDeS tussen 7 juni en 2 juli 2018

 

 

Na een lange strijd werden in 1998 voor de eerste maal medische syndicale verkiezingen georganiseerd.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen en als representatief te worden erkend, moest (en moet) een groepering multidisciplinair (gemengd) zijn en Nederlandstalige en Franstalige artsen vertegenwoordigen.

Het ASGB vond als natuurlijke bondgenoten het GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens) en aanvankelijk ook het SVH (Syndicaat van Vlaamse Huisartsen).

Het SVH haakte in 2006 af en in 2014 sloot het nieuw opgerichte syndicaat voor Franstalige specialisten MoDeS (Monde des Spécialistes) zich bij het Kartel aan.

 

Stem tussen 7 juni en 2 juli 2018

lijst 2:  Kartel ASGB/GBO/MoDeS 

Lees ons verkiezingsprogramma op hetkartel.be