Wat doen we

 

Het ASGB/kartel verdedigt de collectieve en individuele belangen van de artsen: in de officiële raden en commissies van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, de overlegorganen op gewestelijk en gemeenschapsniveau en andere overlegfora.

Het ASGB/kartel ondersteunt artsen ook in hun eigen functioneren op praktijkniveau.

Het ASGB/kartel is erkend Impulseo Steunpunt met de grootste ervaring (begeleiding aanvragen vestigingspremie voor startende huisartsen en financiering administratief personeel huisartsen).

Het ASGB/kartel verkiest een strategie van constructief overleg vanuit deskundige inbreng boven een louter corporatistische of sloganeske aanpak.

 

 

 

 

 

 

  •