Over ASGB

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België werd in 1954 opgericht door Dr. Marcel De Brabanter.

In zijn lange bestaan heeft het ASGB/kartel, als gemengd syndicaat, altijd gepleit voor een goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten.

Het ASGB/kartel was de drijvende kracht achter de verbeterde sociale bescherming van de artsen door de verhoging van het RIZIV Sociaal Statuut, de opwaardering van de intellectuele acte met een herijking van de nomenclatuur voor vele niet-technische specialiteiten, de opwaardering van de huisartsgeneeskunde, o.a. door de invoering van het Globaal Medisch Dossier, de praktijktoelage, Impulseo, de totstandkoning van de zorgtrajecten, enz.

 

 

  •