Riziv-begroting 2022: ja, maar met voorbehoud voor de toekomst!

ASGB-BERICHT 2021.165
Icoon vergadering/medicomut

Op het Verzekeringscomité van vandaag, 4 oktober 2021, werd het begrotingsvoorstel voor 2022 goedgekeurd. ASGB/Kartel heeft mee ‘voor’ gestemd, nadat er een aantal bijsturingen gebeurd zijn waarop we aangedrongen hebben.

Tegelijkertijd hebben we aan de voorzitter van het Verzekeringscomité ook heel uitdrukkelijk onze bedenkingen geuit over een aantal recente evoluties, onder meer i.v.m. de zgn. transversale zorg, het nieuwe modewoord dat door sommigen als het evangelie voor de toekomst beschouwd wordt.

Als bijlage bij dit bericht kunt u de volledige brief vinden die we verstuurd hebben.