Bestaat er een vestigingspremie ? (vroeger Impulseo)

Heeft een startende huisarts recht op een vestigingspremie en hoe vraag je die aan?

 

Ongeacht de leeftijd kan een premie van 20.000 € worden toegekend bij een eerste vestiging in een prioritaire zone.

Een renteloze lening kunt u krijgen voor de eerste installatie als erkend huisarts.

 

Het ASGB/kartel is daarbij uw erkend steunpunt met de meeste ervaring

De premie Impulseo I is bedoeld om huisartsen te stimuleren om zich te installeren in zones met een tekort aan huisartsen.

De lening Impulseo I is bedoeld om jonge huisartsen te helpen bij de installatie van hun individuele of groepspraktijk.

alle inlichtingen over de premie en de lening op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid

 

Download hier uw aanvraagformulier en benodigde attesten:

Aanvraag van een renteloze lening en/of een ondersteuningspremie voor huisartsen

- Attest van eerste installatie

- Verklaring van deelname aan een huisartsenwachtdienst

Bezorg de ondertekende aanvraag samen met de bijbehorende bewijsstukken aan het Steunpunt ASGB.

Zo bent u verzekerd van ondersteuning door het steunpunt met de grootste ervaring.

Per post: ASGB, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich 

of ingescand per e-mail naar info@asgb.be