Ik heb geen stemtoken ontvangen. Wat nu?

Wat moet u doen als u geen stemtoken voor de medische verkiezingen 2018 hebt ontvangen van het RIZIV?

Laat dit weten aan ons secretariaat: info@asgb.be 

Wij kijken na of u op de officiële kieslijst staat, en met welk adres.

Laat ons weten of u op dat adres inderdaad geen post hebt ontvangen van het RIZIV.

Wij zullen dit dan aankaarten bij het RIZIV. Het is natuurlijk een probleem dat de stemtokens niet aangetekend werden verstuurd en officieel is er (nog) niets voorzien voor deze situatie.

Als u niet op de officiële kieslijst staat kunnen we u nu geen oplossing bieden, want de periode om zelf na te gaan of u op de lijst stond en met welk adres, werd al in april afgesloten.

LET OP: de procedure om een nieuw stemtoken aan te vragen geldt enkel voor diegenen die al op 7 of 8 juni stemden en daarna hun token hebben weggegooid en niet voor degenen die niets hebben ontvangen.

Als u niets heeft ontvangen, heeft het dus geen zin om een mail te sturen naar SEC_DIR_MED@riziv.fgov.be