(Fluoro)chinolones in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

Per 1 mei 2018 zijn de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones veranderd.

De chinolones worden ingeschreven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle.

Er is a posteriori controle mogelijk.

Noteer daarom de indicatie of de omstandigheden van het voorschrift in uw dossier of wachtverslag!

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet men:

 • -rekening houden met de indicaties
 • -een elektronische aanvraag doen, via zijn sofwarepakket of via CIVARS
 • -of op het voorschrift vermelden: ‘derdebetalers regeling van toepassing’

 

Er wordt enkel vergoed voor de volgende indicaties en omstandigheden:

 • -Acute pyelonefritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • -Acute prostatitis.
 • -Chronische prostatitis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • -Acute urethritis, na afname van een cultuur voor antibiogram.
 • -Orchi-epididymitis.
 • -Pelvic Inflammatory Diseases.
 • -Acute diverticulitis, ongecompliceerd
 • -Bij patiënten met een ernstige co-morbiditeit, of behandeld met een immunosuppressivum, of met een maligniteit of een HIV-infectie.
 • -Een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist.

 

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link.

De ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (BAPCOC) vindt u hier.

Met ‘een uitzonderlijke en dringende situatie’ bedoelt men b.v. het opstarten van een behandeling tijdens een wacht, waarbij men onmogelijk kan zorgen voor een antibiogram, etc.