eAttest

eAttest is een dienst van MyCareNet om het getuigschrift voor verstrekte hulp, bij contante betaling door de patiënt elektronisch te versturen naar de mutualiteit. 

(N.B. bij derdebetalende gebruikt u eFact)

eAttest is (voorlopig) alleen beschikbaar voor huisartsen. Informatie via deze link bij het RIZIV.

Het gebruik van eAttest is vrijwillig en kan door elkaar gebruikt worden met papieren getuigschriften

 

Het opstellen en elektronisch verzenden van het getuigschrift voor verstrekte hulp gebeurt door de software van uw elektronisch patiëntendossier. 

Omdat u na het verzenden van het getuigschrift een code ontvangt van de mutualiteit, die moet worden afgedrukt op een ontvangstbewijs voor de patiënt, is deze dienst niet te gebruiken tijdens huisbezoeken (printer noodzakelijk).

Antwoord op de meeste vragen op FAQ-eAttest van MyCareNet