eFact

eFact is een dienst van MyCareNet om facturen in het kader van de derdebetalende regeling elektronisch naar de mutualiteiten te verzenden.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor huisartsen

Elektronisch factureren en op papier factureren mogen door elkaar worden gebruikt.

N.B. Het openen of verlengen van een GMD in derdebetalende mag niet via eFact worden gefactureerd. Daarvoor is de dienst eGMD beschikbaar.

De facturen worden aangemaakt en verzonden via de software van het elektronisch patiëntendossier.

Na verzenden van een factuur volgt de betaling door de mutualiteit binnen de twee weken

De antwoorden op de meeste vragen i.v.m. eFact vindt u op de website van MyCareNet: FAQs eFact Artsen