Visie

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België heeft als doel zorg te dragen voor alle artsen: artsen in opleiding, huisartsen, solo of in groepspraktijk of in medische huizen, geneesheer-specialisten, artsen werkzaam in de preventieve sector, in universitaire ziekenhuizen, ongeacht hun statuut of hun discipline.

Hun beschikbaar inkomen, hun sociale bescherming en hun werkomstandigheden moeten optimaal zijn zodat hun eigen ‘work-life’-balans in evenwicht is en zij zich voornamelijk kunnen toeleggen op hun core-business: de zorgverlening aan de patiënt.

 

Voor het ASGB/kartel kadert de beroepsverdediging in een ruimer geheel: artsenbelangen moeten verdedigd worden zonder het algemene belang uit het oog te verliezen.

 

De middelen die de patiënt en de maatschappij ter beschikking stellen moeten garant staan voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg voor iedereen. Dit impliceert een zorgvuldig gebruik van deze middelen.  Alle actoren in het zorgproces, zowel patiënten als zorgaanbieders, moeten gestimuleerd worden om verantwoord om te springen met deze middelen.

 

Zorg moet verleend worden door de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment, en aan de juiste prijs.

 

Dit kan alleen gerealiseerd worden als er duidelijke taakafspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieders en als samenwerkingsvormen worden ondersteund, zodat de concurrentiële opstelling afgebouwd wordt.