Geïntegreerde praktijkpremie 2019 - 03/08/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.149
Icoon thema financiering

Geachte collega,

Huisartsen konden in principe hun praktijkpremie voor 2019 aanvragen sinds 1 juli 2020. Door een ‘technisch probleem’ bij het Riziv bleek dit de voorbije weken echter onmogelijk.

Het Riziv meldt nu dat het technisch probleem opgelost is. Het is dus terug mogelijk uw aanvraag in te dienen via MyRiziv.

Hieronder vindt u het bericht vanop de website van het Riziv.     

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De fout in de gegevens op basis waarvan de geïntegreerde praktijkpremie 2019 was berekend is gecorrigeerd. De aanvraagprocedure is daarom terug gestart en loopt tot 31/10/2020.

met collegiale groeten, het ASGB - bestuur

 

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1