Mededeling van Sciensano

ASGB-BERICHT 2020.107
coronascrabble

Sciensano vraagt ons om volgende mededeling aan u door te geven:

Huisartsen: essentiële partners voor succesvolle contactopvolging

In het kader van de exit-strategie is het opvolgen van contacten cruciaal om de verspreiding van covid-19 en een nieuwe epidemiepiek zoveel mogelijk te vermijden.

De implementatie van de contact tracing brengt vele uitdagingen met zich mee. De afgelopen dagen zijn er veel veranderingen gebeurd en er zijn diverse problemen uit het veld gesignaleerd. De federale en regionale overheden zijn zich bewust van de moeilijkheden die huisartsen ondervinden bij de contactopvolging en danken hen voor hun aanpassingsvermogen en hun begrip. De problemen zijn bekend en de autoriteiten werken eraan om ze op te lossen.

Volgende verbeteringen zijn lopende:

-          Wat betreft het elektronisch formulier (eForm) voor het voorschrijven van tests: momenteel beschikt 60% van de test/triagecentra over een eHealthBox waarmee het elektronische formulier van de huisarts geopend kan worden en het nummer van het monster kan worden toegevoegd, zonder dat er een nieuw formulier hoeft te worden aangemaakt. De triagecentra worden verder aangespoord een eHealthBox aan te maken.

-          Ontvangst van de resultaten  van het federaal platform (Cyberlab): vanaf nu worden de resultaten als een actief bericht gecommuniceerd in de elektronische software van de huisarts die GMD-houder is. Aan het einde van deze week zal ook de voorschrijvende arts een actief bericht in de elektronische software ontvangen. Elke arts die een therapeutische relatie met de patiënt heeft, kan bovendien de resultaten in de hub CoZo raadplegen 

-          Momenteel is een elektronisch medisch dossier (EMD) nodig om een elektronisch formulier te versturen. De mogelijkheid wordt bekeken voor een oplossing waarmee ook zonder EMD software een elektronisch formulier kan worden verstuurd en de resultaten kunnen worden ontvangen. Momenteel wordt aangeraden dat artsen die niet over een EMD beschikken hun patiënten met mogelijke COVID-19 verwijzen naar een collega die daar wel over beschikt.

Volgende hulplijnen staan ter beschikking:

-          Vragen over het gebruik / de resultaten van Cyberlab: biss@memo.be of 02 223 00 00 (24u/7d)

-          Elke andere vraag in verband met de contact-opvolging: 0800 980 06 – elke dag van 10u-18u

-          Gebruik van elektronische formulieren in softwarepakketten: neem contact op met de helpdesk van de softwarepakketten

Meer informatie over de procedures is beschikbaar op de website van Sciensano. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.
De meest relevante procedures voor huisartsen zijn:

-          Procedure bij mogelijk geval van COVID-19 voor huisartsen

-          Maatregelen voor contacten

-          Kinderen in collectiviteiten

-          Communicatiemateriaal voor de patiënt

 

 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0