Premie gepensioneerde artsen: het is zo ver

ASGB-BERICHT 2019.119
Icoon thema honorarium

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Toch blijft deze regeling discriminerend, want over het RIZIV Sociaal Statuut wordt geen belasting betaald en over de premie wel. Het ASGB/kartel is dit uitentreuren blijven aankaarten, maar de beide bevoegde ministers, onze collega-huisartsen De Block en Bacquelaine, hadden hier geen oren naar. Het blijft verder ook schandalig dat er zo lang over gedaan moest worden om een regeling te treffen: de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016!

Wat moet u doen?

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op naar het RIZIV:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

U kunt het aanvraagformulier ook per e-mail sturen naar relameta@riziv-inami.fgov.be 

U vindt alle inlichtingen ook op de betreffende pagina op de website van het RIZIV.

De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt tot 29 februari 2020.

Reacties

Hartelijk dank voor jullie volgehouden inspanning!

Dr Yves Grouwels, huisarts Genk

Yves Grouwels

Dikke ci voor uw hardnekkige opkomst voor ons

Thys Rudi
ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0