Premie gepensioneerde artsen: het is zo ver

ASGB-BERICHT 2019.119
Icoon thema honorarium

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Toch blijft deze regeling discriminerend, want over het RIZIV Sociaal Statuut wordt geen belasting betaald en over de premie wel. Het ASGB/kartel is dit uitentreuren blijven aankaarten, maar de beide bevoegde ministers, onze collega-huisartsen De Block en Bacquelaine, hadden hier geen oren naar. Het blijft verder ook schandalig dat er zo lang over gedaan moest worden om een regeling te treffen: de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016!

Wat moet u doen?

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op naar het RIZIV:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

U kunt het aanvraagformulier ook per e-mail sturen naar relameta@riziv-inami.fgov.be 

U vindt alle inlichtingen ook op de betreffende pagina op de website van het RIZIV.

De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt tot 29 februari 2020.

Reacties

Hartelijk dank voor jullie volgehouden inspanning!

Dr Yves Grouwels, huisarts Genk

Yves Grouwels

Dikke ci voor uw hardnekkige opkomst voor ons

Thys Rudi
ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur