Premie gepensioneerde artsen: het is zo ver

ASGB-BERICHT 2019.119
Icoon thema honorarium

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Toch blijft deze regeling discriminerend, want over het RIZIV Sociaal Statuut wordt geen belasting betaald en over de premie wel. Het ASGB/kartel is dit uitentreuren blijven aankaarten, maar de beide bevoegde ministers, onze collega-huisartsen De Block en Bacquelaine, hadden hier geen oren naar. Het blijft verder ook schandalig dat er zo lang over gedaan moest worden om een regeling te treffen: de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016!

Wat moet u doen?

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op naar het RIZIV:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen 
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

U kunt het aanvraagformulier ook per e-mail sturen naar relameta@riziv-inami.fgov.be 

U vindt alle inlichtingen ook op de betreffende pagina op de website van het RIZIV.

De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt tot 29 februari 2020.

Reacties

Hartelijk dank voor jullie volgehouden inspanning!

Dr Yves Grouwels, huisarts Genk

Yves Grouwels

Dikke ci voor uw hardnekkige opkomst voor ons

Thys Rudi
ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4