Structurele hervorming van de nomenclatuur ging van start op 25/9/2019.

ASGB-BERICHT 2019.112
Icoon thema honorarium

 

Op 25/9/2019 werd het officiële startschot gegeven voor de structurele hervorming van de nomenclatuur.

Het ASGB/kartel is verheugd dat nu eindelijk wordt gestart met dit belangrijke project.

De ambities zijn niet gering.

In een persbericht van het RIZIV lezen we:

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

  • -     het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling;
  • -     het updaten en aanpassen van de nomenclatuur aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;...)
  • -     het verbeteren van de interne logica, leesbaarheid en transparantie van de nomenclatuur;
  • -     het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen;
  •  

Het ASGB/kartel was er altijd al van overtuigd dat alleen door een grondige herwerking van de nomenclatuur een echte herijking van de inkomens van artsen tot stand kan komen, die een opwaardering van de z.g. intellectuele activiteit beoogt en ook rekening houdt met de tijd, die b.v. aan overleg wordt besteed.

Daarom kwam het ASGB/kartel in 2016 al zelf met een voorstel, dat werd uitgewerkt met de ploeg van de professoren Annemans en Trybou (Herijking van de medische nomenclatuur in België. Voorstel van principes en methodiek).

Het RIZIV werkt samen met 3 equipes (ULB, UGent en Möbius) en er is uitgebreid overleg voorzien met de zorgverstrekkers, via beroepsverenigingen en syndicaten.

Het hele project zal zeker vier jaar in beslag nemen.

Het persbericht van het RIZIV leest u hier.

Het verloop van het project staat hier beschreven.

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1