Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019;029

 

Geachte collega

In het BS van 12/02/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.028

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen de benoeming van de leden van de NRKP.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

ASGB-BERICHT 2019.024

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de Wet op de ziekenhuisnetwerken zoals die vorige week in het Parlement werd goedgekeurd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3275/54K3275013.pdf

 

ASGB-BERICHT 2019.023

 

Geachte Collega,

Wij herinneren u nog eens aan het symposium dat wij organiseren voor 'de startende artsen' op 26 februari as.

Het volledige programma vindt u in bijlage.

Inschrijven kan nog steeds tot 20 februari.

met collegiale groeten, het ASGB-secretariaat

ASGB-BERICHT 2019.022

 

Geachte Collega,

In bijlage vindt u de uitnodiging en de nota van de werkgroep orthopedie - mechatronische knieprothesen van het Riziv waarop wij dinsdag 5 februari as. (om 13u30) ons standpunt moeten naar voor brengen.

Graag jullie suggesties.

Indien er iemand zich vrij kan maken om aanwezig te zijn op deze vergadering, gelieve ons dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.021

 

Geachte collega

In het BS van 25/1/2019 verscheen een Wet i.v.m. bloeddonatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

12 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (1)

ASGB-BERICHT 2019.020

 

Geachte collega

In het BS van 25/1/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming, cone beam CT.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.019

 

Geachte collega

In het BS van 22/1/2019 verscheen een MB i.v.m. de datum van het ingangsexamen geneeskunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

16 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2019

ASGB-BERICHT 2019.018

 

Geachte collega

In het BS van 16/1/2019 verscheen een KB i.v.m. de terugbetalingsvoorwaarden voor een bloedtransfusie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten

ASGB-BERICHT 2019.017

 

Geachte collega

In het BS van 4/1/2019 verscheen een KB i.v.m. de tegemoetkoming in de verpleegdagprijs in het buitenland.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

ASGB-BERICHT 2019.016

 

Geachte collega

In het BS van 31/12/2018 verscheen een KB i.v.m. de het globaal budget voor de ziekenhuizen voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.015

 

Geachte collega

Het Riziv deelde enkele correcties mee op de tarieven die op 1/1/2019 in voege gingen.

De tarieven voor acute pijnbehandeling werden verkeerdelijk geïndexeerd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.014

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een reeks nieuwe tarieven die op 1/2/2019 in voege gaan.

248555: Tonografie met elektronische tonometer + grafiek en 532755: Laserbehandeling voor "naevus flammeus" - Behandeling : maximum, worden geschrapt. 

Dit nog onder voorbehoud van publicatie op de website van het Riziv.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.013

 

Geachte Collega

Ter informatie vindt u bijgevoegd onze brief aan het Riziv met verzoek naar de stand van zaken voor de Riziv-premie voor gepensioneerde geconventioneerde artsen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.12

 

Geachte collega

Op onze volgende vergadering van de raad van bestuur op 14 februari zullen we een aantal problemen in de chirurgie bespreken (nomenclatuur endoscopie, subspecialisaties, complexe chirurgie, laagvariabele zorg, assistentiehonoraria,…).

Graag nodigen we onze leden chirurgen (en andere geïnteresseerden) uit om hierbij aanwezig te zijn (om 21u).

Indien u bijkomende  agendapunten wil bespreken dan vernemen we het graag via het secretariaat.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.011

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de Commissie voor tegemoetkoming geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.010

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming vanaf 1/1/2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur