Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.078

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.077

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.076

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.075

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur gynecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.074

Geachte collega

In het BS van 5/6/2019 verschenen 2 KB’s  i.v.m. genetische testen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.73

Geachte collega

In het BS van 5/6/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.072

Geachte collega

In het BS van 6/6/2019 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor borstreconstructie.

Het niet-bedoelde verbod op het aanrekenen van assistentie wordt hierbij opgeheven.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.071

Geachte collega

In het BS van 3/6/2019 en 13/6/2019  verscheen een Besluit i.v.m. het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde in Brussel en de werkingsregels ervan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.070

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.069

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. de dotatie voor het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

14 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.068

 

Geachte collega

In het BS van 28/5/2019 verschenen 2 KB’s i.v.m. de planning van het medisch aanbod.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.067

 

Geachte collega

In het BS van 28/5/2019 verscheen een Wet i.v.m. de contingentering van buitenlandse artsen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

29 MAART 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben gevolgd (1)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 20189.066

 

Geachte collega

In het BS van 24/5/2019 verscheen een decreet i.v.m. de eerstelijnszorg.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

26 APRIL 2019. - Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders (1)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.065

 

Geachte collega

In het BS van 24/5/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het noodplan van de Brusselse ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

3 MEI 2019. - Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

 

Geachte collega

In het BS van 23/5/2019 verschenen de benoemingen in de TGR.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.063

 

Geachte collega

De vergoeding voor de stagemeesters voor het jaar 2018 kan op de website van het Riziv (MyRiziv) nog niet worden aangevraagd omdat het KB nog niet gepubliceerd werd.  Zodra dit gebeurd is krijgt u nog een verwittiging.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Voor de jaren 2016 en 2017 kon u uw vergoeding aanvragen van 25 juni tot 23 september 2018.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.062

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.061

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.060

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.059

 

Geachte collega

In het BS van 3/4/2019 verscheen een MB i.v.m. de terugbetaling van implantaten Orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID