Archief

ASGB-BERICHT 2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.134

 

Geachte collega

In het BS van 6/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de triage- en afnamecentra.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.133

 

Geachte collega

In het BS van 29/6/2020 verscheen het KB i.v.m. het eerste voorschot aan de algemene ziekenhuizen waarover we vroeger al bericht hadden.

Een KB i.v.m. de ‘regularisatie’ van dit en van de volgende voorschotten (die ook voor de psychiatrische ziekenhuizen zullen gelden) is nog in onderhandeling.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.132

 

Geachte collega

In het BS van 19/6/2020 verscheen het KB i.v.m. implantaten urologie.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.131

 

Geachte collega

Het nationaal akkoord 2020 bevat op ons verzoek een verhoogde Rizivpremie voor ASO en HAIO als eerste stap in een betere sociale bescherming.

Tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 6/7/2020 kreeg de administratie opdracht om het hiervoor noodzakelijke KB op te stellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.130

 

Geachte collega

Ingevolge bijgevoegde beslissing zullen patiënten die na een telefonische consultatie bij de huisarts naar een gespecialiseerde functie spoedgevallen verwezen worden (en dus niet in het bezit zijn van een fysieke verwijsbrief) tijdens de COVID-19 pandemie eveneens kunnen genieten van een verlaagd remgeld.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.129

 

De indicaties voor het testen van kinderen jonger dan 3 jaar zijn beperkt en de te nemen maatregelen voor de kinderopvang zijn gewijzigd: zie de procedure voor kinderen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.128

 

Geachte collega

U vernam ongetwijfeld al dat op 7/7/2020 een nieuw sociaal akkoord werd afgesloten waarbij voor al het ziekenhuispersoneel een substantiële loonsverhoging (van 3 tot 15%) bedongen werd.

We hopen dat daarbij enige selectiviteit gehanteerd wordt zodat het in de eerste plaats de verpleegkundigen zijn die worden opgewaardeerd. Het is vooral de aantrekkelijkheid van hun beroep die moet verbeteren.

1