SGB-symposium "Wat met de artsen in het 'nieuwe' ziekenhuis?" - 29 maart 2018 (start 20u - einde 23u)

ASGB-BERICHT

Programma.Symp spec.wat met de artsen in nieuwe ZH.29032018
Geachte Collega,

Op donderdag 29 maart 2018 organiseert het ASGB een symposium voor de arts-specialist "Wat met de artsen in het 'nieuwe' ziekenhuis?".

Locatie: Elewijt Center – Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt-Zemst.

Toegangsprijs:    € 40 (€ 50 bij inschrijving na 15 maart 2018) over te schrijven op rekening BE13 4078 1299 1139

Accreditering 'ethiek en economie' in aanvraag.

Wandelbuffet voorzien.

U kan inschrijven via mail naar info@asgb.be met vermelding : "symposium 29-03-2018, uw naam én uw rizivnummer"

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

ASGB-leden en ASO's ontvangen dit bedrag terug bij effectieve aanwezigheid op het symposium.

Het volledige programma vindt u in bijlage.
Met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.