Geneesmiddelenvoorschrift door vroedvrouwen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.030

Geachte collega

 

In het BS van 7/3/2018 verscheen een KB i.v.m. geneesmiddelen die door vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-07

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 62, § 3, tweede lid ;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis;
Gelet op het gemeenschappelijk advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie royale de médecine de Belgique, gegeven op 25 maart 2017;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, gegeven op 28 maart 2017;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 augustus 2017;
Gelet op advies nr. 62.357 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis, wordt de bijlage "Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis", vervangen bij koninklijk besluit van 1 september 2016, vervangen door de bijlage "Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis" gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.
Bijlage bij koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.
Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis
Medicatielijst
1. Medicatie in het kader van de normale zwangerschap

Foliumzuur: tabletten van 0,4 mg of 4 mg (specialiteit of magistrale bereiding). Primaire of secundaire preventie van neurale buisdefecten.

Metoclopramide: tabletten van 10 mg, siroop van 5 mg/5 ml. Anti-emeticum.

Paracetamol: tabletten van 0,5 of 1 g, zetpillen van 600 mg. Pijnstillend, koortswerend.

Anti-infectieuze vaginale crèmes en ovules: behandeling van symptomatische vaginale infecties.

Nitrofurantoïne: tabletten van 50 - 100 mg. Ontsmettingsmiddel bij asymptomatische urinaire infectie (tot de 36ste week van de zwangerschap).

Anti-Rho immunoglobuline D: IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve moeders.

Influenza vaccin: preventie van griep.
Combinatievaccin kinkhoest - difterie - tetanus: beschermt de baby tijdens de eerste weken tegen verschillende ziektes in afwachting van zijn vaccinatie.

Orale preparaten met ijzer: behandeling van een te laag ferritine gehalte.

Ranitidine: 150 mg.
Omeprazole: 20 mg.
Behandeling van reflux.

Gemicroniseerde progesteron: 200 mg. Orale en/of vaginale toediening. Preventie van symptomatische activiteit van de uterus.

2. Geneesmiddelen tijdens de arbeid en de bevalling

Lidocaïne chloorhydraat.
Mepivacaïne chloorhydraat.
1 en 2 % zonder adrenaline. Plaatselijke verdoving voor het hechten van het perineum.

Oxytocin: ampul van 10 IE. IM toediening. Ter preventie van post-partum bloedingen.

Penicilline G of Amoxicilline via intraveneuze toediening: voor de moeders die GBS (groep-B-streptokokken) positief zijn om besmetting van pasgeborene te voorkomen. In het kader van een ziekenhuisbevalling.

3. Geneesmiddelen gebruikt tijdens het post-partum

Oxytocin: ampul van 10 IE. IM toediening. Bevorderen van de sub-uterine involutie.

Diclofenac: tabletten van 75 mg, zetpillen van 100 mg.
Ibuprofen: tabletten van 200 - 400 mg.
Ontstekingsremmend, pijnstillend.

Paracetamol: tabletten van 0,5 - 1 g, zetpillen van 600 mg.
Pijnstillend, koortswerend.

Antimycotica en/of antibacteriële crème: lokale behandeling van mycosis of van infecties van de tepels.

Nystatine suspensie en miconazol gel: orale en/of lokale behandeling van mycosis van de zuigeling.

Misoprostol: tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal.

Fytomenadion (of vitamine K1): pediatrische ampullen. Preventie van bloedingen bij de pasgeborenen.

Anti-Rho immunoglobuline D: IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve moeders.

Hepatitis B vaccin: pediatrische vorm « junior ».

Immunoglobulines tegen hepatitis B: onder intramusculaire vorm met een andere injectieplaats dan het vaccin. Enkel bij een bevalling in het ziekenhuis voor pasgeborenen waarvan de moeder HBs antigeen (+) positief is.

Cabergoline: tabletten van 0,5 mg. Lactatieremming.

Levonorgestrel: tabletten van 0,03 mg.
Desogestrel: tabletten van 0,075 mg.
Orale hormonale contraceptiva op basis van zuiver progesteron.

Ethinyl-estradiol: tabletten van 0,02 mg.
Oestro-progestativa zonder progestatif van de 4de generatie.

4. Inhoud van de urgentietas voor de vroedvrouw die buiten het ziekenhuis werkt

Medische zuurstof en toedieningsmateriaal (masker, ...), Mayo canule.

Steriele kompressen, verbanden ... enz.

Fysiologische serum: 1liter.
Plasma expander: 1 liter.

Oxytocin: ampul van 10 IE (5 ampullen). Preventie en behandeling van post-partum bloedingen.

Misoprostol: tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal (1 doos).

15-methyl-F2-alpha-prostaglandine (of carboprost): IM (2 ampullen). Behandeling van ernstige post-partum bloedingen.

Adrenaline: Epipen, ampul van 0,3 mg. Reanimatie of behandeling van anafylactische shock.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 31 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.
Brussel, 31 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.