Zet eAttest ‘on hold’ tot het fiscaal op punt staat!

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.025

ASGB20180302fiscaliteit en eAttest

Geachte Collega,

 

Het ASGB/kartel geeft u het advies om de toepassing van eAttest voorlopig stop te zetten of uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid is over alle fiscale aspecten van het project.

We kregen hierover bij het ASGB/kartel veel vragen: er is geen dubbel meer van het getuigschrift voor verstrekte hulp, zal de verzamelstaat in onze software geaccepteerd worden door de fiscus, enz. Omdat wij hierover geen inlichtingen vonden op de website van het RIZIV, noch bij Mycarenet, stelden wij op 2/3/18 de vraag aan de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV, om ons officieel de garantie te geven dat de fiscus hiermee akkoord zal gaan (zie bijgaande brief).

 

Dit punt stond op de agenda van de medicomut van 19/3/2018.

We hebben daar uitgebreide toelichting gekregen van de juridische dienst van het RIZIV, we hebben vernomen dat er overleg gaande is met de FOD Financiën, maar een duidelijke garantie dat vast staat dat de fiscus de verzamelstaat uit onze software zal accepteren als officieel bewijsstuk, hebben wij niet gekregen.

 

Om te vermijden dat u last zult kunnen krijgen met een ijverige belastinginspecteur, of achteraf zal worden opgezadeld met een hoop extra administratie, kan het ASGB/kartel u op dit moment alleen maar adviseren het gebruik van eAttest voorlopig op te schorten.

 

Dit punt staat opnieuw op de agenda van de volgende medicomut van 23 april 2018. Met heeft ons beloofd in de tussentijd te overleggen met de FOD Financiën en de softwareleveranciers, om na te gaan of wat elk individueel softwarepakket kan produceren, voldoet aan de eisen van de fiscus.

 

Dit is natuurlijk verbijsterend. Van bij het begin van het project eAttest heeft het ASGB/kartel er op aangedrongen om het fiscaal luik goed te bekijken en de FOD Financiën hierbij te betrekken. De voorzitter van de werkgroep Mycarenet heeft ons altijd verzekerd dat men dit had gedaan.

Wij gingen er daarom vanuit dat ieder softwarepakket dat geslaagd is voor de test (minilab) eAttest de vereiste gegevens kan verschaffen en dat de fiscus hiermee akkoord was.

 

Men mag toch verwachten dat dit definitief geregeld is op het moment dat de minister en de mutualiteiten niet kunnen wachten om in alle media eAttest aan te kondigen en te propageren.

 

Wij houden u verder op de hoogte.

 

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.