Zet eAttest ‘on hold’ tot het fiscaal op punt staat!

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.025

ASGB20180302fiscaliteit en eAttest

Geachte Collega,

 

Het ASGB/kartel geeft u het advies om de toepassing van eAttest voorlopig stop te zetten of uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid is over alle fiscale aspecten van het project.

We kregen hierover bij het ASGB/kartel veel vragen: er is geen dubbel meer van het getuigschrift voor verstrekte hulp, zal de verzamelstaat in onze software geaccepteerd worden door de fiscus, enz. Omdat wij hierover geen inlichtingen vonden op de website van het RIZIV, noch bij Mycarenet, stelden wij op 2/3/18 de vraag aan de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV, om ons officieel de garantie te geven dat de fiscus hiermee akkoord zal gaan (zie bijgaande brief).

 

Dit punt stond op de agenda van de medicomut van 19/3/2018.

We hebben daar uitgebreide toelichting gekregen van de juridische dienst van het RIZIV, we hebben vernomen dat er overleg gaande is met de FOD Financiën, maar een duidelijke garantie dat vast staat dat de fiscus de verzamelstaat uit onze software zal accepteren als officieel bewijsstuk, hebben wij niet gekregen.

 

Om te vermijden dat u last zult kunnen krijgen met een ijverige belastinginspecteur, of achteraf zal worden opgezadeld met een hoop extra administratie, kan het ASGB/kartel u op dit moment alleen maar adviseren het gebruik van eAttest voorlopig op te schorten.

 

Dit punt staat opnieuw op de agenda van de volgende medicomut van 23 april 2018. Met heeft ons beloofd in de tussentijd te overleggen met de FOD Financiën en de softwareleveranciers, om na te gaan of wat elk individueel softwarepakket kan produceren, voldoet aan de eisen van de fiscus.

 

Dit is natuurlijk verbijsterend. Van bij het begin van het project eAttest heeft het ASGB/kartel er op aangedrongen om het fiscaal luik goed te bekijken en de FOD Financiën hierbij te betrekken. De voorzitter van de werkgroep Mycarenet heeft ons altijd verzekerd dat men dit had gedaan.

Wij gingen er daarom vanuit dat ieder softwarepakket dat geslaagd is voor de test (minilab) eAttest de vereiste gegevens kan verschaffen en dat de fiscus hiermee akkoord was.

 

Men mag toch verwachten dat dit definitief geregeld is op het moment dat de minister en de mutualiteiten niet kunnen wachten om in alle media eAttest aan te kondigen en te propageren.

 

Wij houden u verder op de hoogte.

 

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.