Zet eAttest ‘on hold’ tot het fiscaal op punt staat!

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.025

ASGB20180302fiscaliteit en eAttest

Geachte Collega,

 

Het ASGB/kartel geeft u het advies om de toepassing van eAttest voorlopig stop te zetten of uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid is over alle fiscale aspecten van het project.

We kregen hierover bij het ASGB/kartel veel vragen: er is geen dubbel meer van het getuigschrift voor verstrekte hulp, zal de verzamelstaat in onze software geaccepteerd worden door de fiscus, enz. Omdat wij hierover geen inlichtingen vonden op de website van het RIZIV, noch bij Mycarenet, stelden wij op 2/3/18 de vraag aan de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV, om ons officieel de garantie te geven dat de fiscus hiermee akkoord zal gaan (zie bijgaande brief).

 

Dit punt stond op de agenda van de medicomut van 19/3/2018.

We hebben daar uitgebreide toelichting gekregen van de juridische dienst van het RIZIV, we hebben vernomen dat er overleg gaande is met de FOD Financiën, maar een duidelijke garantie dat vast staat dat de fiscus de verzamelstaat uit onze software zal accepteren als officieel bewijsstuk, hebben wij niet gekregen.

 

Om te vermijden dat u last zult kunnen krijgen met een ijverige belastinginspecteur, of achteraf zal worden opgezadeld met een hoop extra administratie, kan het ASGB/kartel u op dit moment alleen maar adviseren het gebruik van eAttest voorlopig op te schorten.

 

Dit punt staat opnieuw op de agenda van de volgende medicomut van 23 april 2018. Met heeft ons beloofd in de tussentijd te overleggen met de FOD Financiën en de softwareleveranciers, om na te gaan of wat elk individueel softwarepakket kan produceren, voldoet aan de eisen van de fiscus.

 

Dit is natuurlijk verbijsterend. Van bij het begin van het project eAttest heeft het ASGB/kartel er op aangedrongen om het fiscaal luik goed te bekijken en de FOD Financiën hierbij te betrekken. De voorzitter van de werkgroep Mycarenet heeft ons altijd verzekerd dat men dit had gedaan.

Wij gingen er daarom vanuit dat ieder softwarepakket dat geslaagd is voor de test (minilab) eAttest de vereiste gegevens kan verschaffen en dat de fiscus hiermee akkoord was.

 

Men mag toch verwachten dat dit definitief geregeld is op het moment dat de minister en de mutualiteiten niet kunnen wachten om in alle media eAttest aan te kondigen en te propageren.

 

Wij houden u verder op de hoogte.

 

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Reacties

Misschien wordt het eens tijd dat jullie drie syndicaten in alle media een gezamenlijk bericht uitsturen om dergelijke vormtechnische fouten aan te kaarten. Wij als 'simpele' huisarts staan met het schaamrood op de wangen naar onze patiënten toe omdat we moeten toegeven dat we weer nog eens niet goed weten wat nu gedaan met de zoveelste uitvinding die er rap rap door moet gejaagd worden en bijlange niet op punt staat.

Maggie en ziekenfondsen gaan met de mediapluimen lopen en wij huisartsen lijken nu weer diegenen te zijn die het niet 'willen' toepassen.

Als collega De Block in het 19 u journaal met veel hoempapa iets aankondigt moeten mijn syndicaten misschien eens met evenveel hoempapa de dag erop durven luidop antwoorden in hetzelfde 19 u journaal dat het (weeral eens) niet op punt staat voor het geforceerd gelanceerd wordt.

Tom Amant

Wij gaan het in onze praktijk zeker niet ON HOLD zetten.

We zijn al een maand bezig, dus dat gaat geen verschil uitmaken.

Vermoedelijk komt er binnenkort een oplossing uit de bus.

Koen Thomeer

Trouwens, weten jullie dat eFact ook geen fiscale attesten geeft? Werd ook niet over geklaagd tot nu toe. En daar zijn we veel langer mee bezig ...

Koen Thomeer
ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.