Tarieven raadpleging inwendige geneeskunde en mammografie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.023

2018-rub3910-raad,bezoek,toezicht,vervoer V2- 01-04-18

2018-rub3910-medische beeldvorming V3- 01-04-18

raad-V 2-01-04-2018-web

rx-V 3-01-04-2018-web

Geachte collega

 

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen en medische beeldvorming die op 1/4/2018 in voege treden.

Het optrekken van alle raadplegingshonoraria blijft een belangrijk programmapunt voor het ASGB/Kartel.

Na meerdere andere disciplines werd in het nu lopende akkoord dat voor de geaccrediteerde internist op ons verzoek opgewaardeerd.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2018.122

 

In het BS van 31/10/2018 verscheen een KB i.v.m. immunohematologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.121

 

In het BS van 30/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor een langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.120

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen