Tarieven raadpleging inwendige geneeskunde en mammografie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.023

2018-rub3910-raad,bezoek,toezicht,vervoer V2- 01-04-18

2018-rub3910-medische beeldvorming V3- 01-04-18

raad-V 2-01-04-2018-web

rx-V 3-01-04-2018-web

Geachte collega

 

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen en medische beeldvorming die op 1/4/2018 in voege treden.

Het optrekken van alle raadplegingshonoraria blijft een belangrijk programmapunt voor het ASGB/Kartel.

Na meerdere andere disciplines werd in het nu lopende akkoord dat voor de geaccrediteerde internist op ons verzoek opgewaardeerd.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.