Tarieven raadpleging inwendige geneeskunde en mammografie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.023

2018-rub3910-raad,bezoek,toezicht,vervoer V2- 01-04-18

2018-rub3910-medische beeldvorming V3- 01-04-18

raad-V 2-01-04-2018-web

rx-V 3-01-04-2018-web

Geachte collega

 

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen en medische beeldvorming die op 1/4/2018 in voege treden.

Het optrekken van alle raadplegingshonoraria blijft een belangrijk programmapunt voor het ASGB/Kartel.

Na meerdere andere disciplines werd in het nu lopende akkoord dat voor de geaccrediteerde internist op ons verzoek opgewaardeerd.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen