Tarieven raadpleging inwendige geneeskunde en mammografie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.023

2018-rub3910-raad,bezoek,toezicht,vervoer V2- 01-04-18

2018-rub3910-medische beeldvorming V3- 01-04-18

raad-V 2-01-04-2018-web

rx-V 3-01-04-2018-web

Geachte collega

 

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen en medische beeldvorming die op 1/4/2018 in voege treden.

Het optrekken van alle raadplegingshonoraria blijft een belangrijk programmapunt voor het ASGB/Kartel.

Na meerdere andere disciplines werd in het nu lopende akkoord dat voor de geaccrediteerde internist op ons verzoek opgewaardeerd.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.