GMD problemen bij de CM

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.021

Geachte Collega,

De laatste  dagen heeft een groot aantal collega’s een brief van de CM ontvangen, waarin beweerd wordt dat er in 2017 een te hoog bedrag aan hun werd uitbetaald in het kader van het elektronisch beheer van het GMD via Mycarenet. Het ‘teveel uitgekeerde bedrag’ wordt teruggevorderd door het af te houden van terecht verschuldigde bedragen in 2018, hetgeen een juridisch zeer dubieuze procedure is. Niemand is in staat om na te gaan of de beweringen correct zijn, door de onduidelijke manier van uitbetalen door de CM. Dit verklaart ook waarom niemand dit tot nu toe had opgemerkt.

Van bij de lancering van het beheer van het GMD via Mycarenet heeft het Kartel ASGB/GBO/MoDeS erop aangedrongen om de manier van uitbetalen eenvoudig en transparant te maken, want wij constateerden toen reeds dat iedere mutualiteit dit op een andere manier doet, de één al iets duidelijker dan de andere, waardoor het voor een huisarts quasi onmogelijk wordt om op te volgen voor welke patiënt een GMD-vergoeding werd uitbetaald.

Er waren wel wat vage toezeggingen, maar tot nu toe heeft men het niet nodig gevonden om iets in de goede richting te ondernemen.

We zien nu waar dit toe kan leiden en dit verhoogt alleen maar het wantrouwen, want hoe gaat het eraan toe bij de andere mutualiteiten?

Wij gaan er in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen nog maar eens op aandringen dat men nu onmiddellijk werk maakt van een uniforme transparante manier van uitbetalen.

Het ASGB/kartel blijft bij zijn oorspronkelijk voorstel om de vergoeding voor het GMD per kwartaal uit te betalen, met een duidelijk overzicht van wat betaald werd, voor wie. Dit is eerlijker, omdat wanneer het GMD beheerd wordt via Mycarenet, de patiënt gemakkelijker kan veranderen van GMD-houdende huisarts, terwijl actueel de vergoeding maar één maal per jaar in zijn totaliteit wordt uitbetaald.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

Inderdaad vandaag ook zo een brief ontvangen van de CM. Het gaat gelukkig maar over 4 patiënten bij name genoemd, maar het is totaal oncontroleerbaar of die dubbel betaald zijn of niet. Ze geven wel toe dat het door een technisch probleem kwam, van de CM of van eHealth? En wat als het nu eens over 40 patiënten zou gaan?...

Dirk Van Damme

In onze praktijk op 22.1.2018 terugvordering van 4824,96 Euro !!! waarbij ze GMDs terugvorderen van 2017, 2016 én 2015 (???). Hallucinant. Onmiddellijk contact opgenomen met hun diensten. Ze gingen het nazien.. tot op heden geen nieuws en ook (nog) geen rappel om te betalen. Inderdaad ook bijzonder ongelukkig systeem op dit moment, absoluut niet transparant. Absoluut grote voorstander van een uitbetaling per kwartaal zodat die boekhoudkundige nachtmerrie van multiple at random GMD-betalingen stopt.

Raphael Van Vreckem

Ook brief ontvangen van CM. "Gelukkig maar 3 patiënten" = 90 €. Als dit bij 2/3 van de geschatte 15 à 16000 huisartsen voorvalt recupereert de CM zo een "kleine" : 90 € * 10000 = 900000 euro die door ons huisartsen niet te controleren valt !! Mooie som voor "gelukkig maar 3 patiënten" per huisarts ....

De Pril Danny

Voor mij mag het maandelijks uitbetaald worden, maar het belangrijkste is echt een overzicht te ontvangen.

Dit kan ik dan ook gebruiken voor de belastingdienst.

Idem dito voor eAttest.

Koen Thomeer
ASGB-BERICHT 2018.055
Icoon vergadering/medicomut

Na de compleet mislukte start van de medische verkiezingen op 8 en 9 juni, verzekert het RIZIV dat deze keer alle elektronica wel naar behoren zal functioneren.

 

ASGB-BERICHT 2018.052
Icoon vergadering/medicomut

In aanloop naar de medische syndicale verkiezingen, die georganiseerd worden tussen 7 en 26 juni 2018, nam Artsenkrant voor elk van de drie deelnemende syndicaten telkens drie filmpjes op.

Drie leden tussen 25 en 40 jaar moesten elk een antwoord geven op één van de volgende vragen:

1.    Waarom moet iedere arts zijn/haar stem uitbrengen bij de syndicale verkiezingen?

2.    Waarom moet een huisarts of specialist op uw syndicaat stemmen?

3.    Hoe ziet uw syndicaat de arts van morgen?

Hier ziet u de antwoorden voor het Kartel ASGB/GBO/MoDeS van

ASGB-BERICHT 2018.059
Icoon thema specialisten

Wij stuurden onderstaand verzoek aan de hoofdgeneesheren.

 

Geachte Collega

 

 

Het is niet onze bedoeling u te bestoken met allerlei informatie over de medische verkiezingen.

 

 

Indien u de toelating geeft aan onze collega's van de andere syndicaten om hun 'propaganda' in uw ziekenhuis te verspreiden, zouden wij het appreciëren indien u ook de folder van het ASGB / Kartel per mail zou willen verspreiden in uw ziekenhuis.

 

U vindt hem hieronder en in bijlage.