Commissie voor klinische biologie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.018

Geachte collega

In het BS van 28/2/2018 verscheen een MB i.v.m. benoemingen in de commissie voor klinische biologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-02-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 63, eerste lid, 2° en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, artikel 48,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Voorzitter, respectievelijk Ondervoorzitter van de Commissie voor klinische biologie voor een mandaat van 3 jaar :
- De heer Derom, A., Geel;
- De heer Vankerckhoven, P., Loverval.
§ 2. Worden benoemd tot leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de Commissie voor klinische biologie voor een mandaat van 3 jaar :
Als erkende specialisten in de klinische biologie, voorgedragen door de faculteiten van geneeskunde en van farmacie :
- Mevr. Matheeussen, V., Brasschaat;
- Mevr. Deiteren, K., Edegem;
- Mevr. Stove, V., Merelbeke;
- Mevr. Devreese, K., Sint Martens-Latem;
- De heer Billen, J., Hoegaarden;
- Mevr. Lagrou, K., Linden;
- De heer Pierard, D., Brussel;
- Mevr. Weets, I., Humbeek;
- De heer Wallemacq, P., Brussel;
- De heer Eeckhoudt, S., Erbisoeul;
- Mevr. Gulbis, B., Brussel;
Mevr. Demulder, A., Brussel.
- Mevr. Descy, J., Neupré;
- De heer Gothot, A., Angleur.
Als geneesheren of apothekers, erkend specialist in de klinische biologie, voorgedragen door de beroepsverenigingen van geneesheren en apothekers.
- Mevr. Staquet, B., Brussel;
- Mevr. Criel, M., Kruibeke;
- De heer Berth, M., Gent;
- De heer De Moor, G., Zottegem;
- De heer Louagie, H., Sint-Michiels;
- De heer De Smet, D., Koksijde;
- De heer Gras, J., Champion;
- De heer Minon, J.-M, Luik;
- De heer Jonckheere, J., Deurle;
- De heer Bungert, J., Malmedy.
- De heer Laffut, W., Berlaar;
- Mevr. Devos, N., Mol.
- Mevr. Verdonck, A., Brugge;
- Mevr. Cooreman, S., Aartselaar.
Art. 2. De heer Van de Walle, P. en Mevr. Wathlet, S., worden benoemd tot respectievelijk Secretaris en Adjunct-secretaris van de Commissie voor klinische biologie.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 december 2017.
Brussel, 30 januari 2018.
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.