Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.150

Geachte collega

In het BS van  12/12/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten abdominale heelkunde/pathologie spijsverteringsstelsel.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.149

 

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m.  gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.147

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen het KB i.v.m. de vergoeding voor de stagemeesters.

De aanvraag voor 2018 moet gebeuren via MyRiziv.be en dit binnen de 90 dagen na 24 november.

Onze herhaalde vraag om deze vergoeding ook te voorzien voor apothekers-biologen blijft tot op heden zonder gevolg.

 

Met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
Icoon thema netwerk
ASGB-BERICHT 2019.145

Geachte collega

Op vraag van minister De Block maken we u dit bericht over  i.v.m. e-gezondheid.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur


Bericht van de minister van Volksgezonheid Maggie De Block 

WAT VERWACHTEN BURGERS EN ZORGVERLENERS VAN EGEZONDHEID?

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.144

Geachte collega

Gelieve bijgevoegd een brief te vinden die we ter (zoveelste) herinnering aan de NCAZ gestuurd hebben.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.143

 

Bijgevoegd vindt u de gegevens i.v.m. dialyse zoals ze ons werden meegedeeld door het Riziv:

Geachte,

In overeenstemming met artikel 12 van de overeenkomsten betreffende de financiering van dialyse gaat als bijlage het overzicht van het aantal forfaits en honoraria in 2017 per ziekenhuis.

Met vriendelijke groeten, de secretaris van de NCAZ,

Kris VAN DE VELDE
02/739.73.86
medicomut@riziv-inami.fgov.be

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.142

 

In het BS van 27/11/2019 verscheen een KB i.v.m. achterstallige indexatie van het permanentiehonorarium voor de pediaters.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.141

 

In het BS van 27/11/2019 verscheen een KB i.v.m. forfaitaire honoraria klinische biologie voor niet-gehospitaliseerden.

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.139

 

Bijgevoegd een brief, die we ter herinnering aan de NCAZ gestuurd hebben.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.138

 

We ontvingen van het Riziv bijgevoegd antwoord op onze vraag naar de berekening van de activiteitsdrempels voor hematologen i.v.m. de toekenning van het sociaal statuut (asgb-bericht 2019.129).
De collega's hematologen kunnen dus gerust zijn dat zij door de berekeningswijze niet benadeeld worden.

En het sociaal statuut voor gepensioneerde artsen wordt dus wel degelijk toegekend voor het eventueel onvolledige jaar waarin zij hun activiteit gestopt hebben.
 

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.137

 

In het BS van 13/11/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten vaatheelkunde.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
14 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.136

 

In het BS van 7/11/2019 verscheen een MB i.v.m. nomenclatuur voor implantaten vaatheelkunde.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.135

 

In het BS van 19/11/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van centra voor acute beroertezorg.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
20 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures"

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.134

 

In het BS van 7/11/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor interventieradiologie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

10 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), 2., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.133

 

In het BS van 13/11/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.132

 

In het BS van 7/11/2019 verscheen een besluit i.v.m. erkenningsvoorwaarden voor de MUG.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.131

 

Omdat er, ondanks onze herhaalde verzoeken, nog altijd niet wordt verder gewerkt aan een goede oplossing voor de sociale bescherming van assistenten in opleiding (specialisten/huisartsen), schreven we onderstaande brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen.

 

25/11/2019

Geachte heer De Cock

Al geruime tijd is de sociale bescherming van ASO en HAIO (naast een striktere bewaking van de kwaliteit van de opleiding en het respecteren van de arbeidstijd) voor ons een belangrijk aandachtspunt.

0