Archief

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.042

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de plannen van de minister i.v.m. de erkenning en financiering van de stagemeesters.

Tevens het advies dat de Hoge Raad hierover in oktober ll. geformuleerd  heeft.

Op onze vraag heeft de kabinetsvertegenwoordiger bevestigd dat het oorspronkelijke plan om ook de assistentiehonoraria hiervoor te gebruiken (voorlopig?) niet doorgaat.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.041

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de Hoge Raad van 14/3/2019 werd bijgevoegde adviesaanvraag en voorontwerp van KB i.v.m. de erkenningen psychiatrie en kinderpsychiatrie besproken.

Deze discussie sleept al lang aan en stuitte op grondige meningsverschillen tussen beide beroepsgroepen.

Graag vernemen we de menig van onze leden psychiaters en kinderpsychiaters dienaangaande.

Een vergadering kan eventueel (op zeer korte termijn) worden afgesproken indien dit nuttig geacht wordt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

ASGB-BERICHT 2019.040

 

Geachte collega

In het BS van 7/3/2019 verscheen een Besluit i.v.m. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

ASGB-BERICHT 2019.039

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie, intravitreale injecties. Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.038

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor pijnbestrijding.

Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.037

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie, zeldzame ziekten.

Ze gaat in voege op 1 april. (zie ook corrigendum).

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.036

 

Geachte collega

In het BS van 26/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor PET-scan bij neurodegeneratieve aandoeningen.

442735-442746 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties.

Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.035

 

Geachte collega 

Indien een van onze leden interesse heeft om in deze werkgroep te zetelen dan vernemen we het graag via het secretariaat.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.034

Geachte Collega,

Van het Agentschap Zorg en Gezondheid ontvingen wij volgende mededeling m.b.t. uitbreiding prioritaire zones, meer bepaald Lier dat nu volledig prioritair is tot 31/12/2019.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Geachte,

De dokterskring Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw rapporteerde het verkeerde aantal huisartsen voor de berekening van de prioritaire zone in 2018.  De huisartsenkring vroeg een laattijdige correctie aan.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.033

 

Geachte collega

In het BS van 19/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor borstplastie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.032

 

Geachte collega

In het BS van 18/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van Bordetella pertussis. Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.031

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van de gevoeligheid van niet-tuberculeuze mycobacteriën.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019;030

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het insnijden van oppervlakkige phlegmone.  Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019;029

 

Geachte collega

In het BS van 12/02/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.028

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen de benoeming van de leden van de NRKP.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

ASGB-BERICHT 2019.024

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de Wet op de ziekenhuisnetwerken zoals die vorige week in het Parlement werd goedgekeurd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3275/54K3275013.pdf

 

ASGB-BERICHT 2019.023

 

Geachte Collega,

Wij herinneren u nog eens aan het symposium dat wij organiseren voor 'de startende artsen' op 26 februari as.

Het volledige programma vindt u in bijlage.

Inschrijven kan nog steeds tot 20 februari.

met collegiale groeten, het ASGB-secretariaat