Archief

ASGB-BERICHT 2018.120

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.119

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor elektromyografie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4>bis, II, 20, § 1, >f), en 22, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.118

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor conisatie van de baarmoederhals.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14,> g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.118

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor conisatie van de baarmoederhals.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14,> g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.117

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor traanwegintubatie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, >h), § 1, I, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.116

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor revalidatie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II, >b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.115

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. diverse tekstaanpassingen van de nomenclatuur.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.114

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. diverse tekstaanpassingen van de nomenclatuur.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.113

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor adenoïdectomie bij de volwassene.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.112

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor amygdalectomie.

Ze gaat in voege op 1 december.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.111

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor beeldvorming van de wervelzuil.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.110

 

In het BS van 25/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografie van de borsten.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, en 17quater, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.109

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.108

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. dentale CT.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.107

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de aanrekening van honoraria door de stagemeester.

In het BS van 31/10 verscheen een corrigendum.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, § 4ter, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.106

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur kinderneurologie.

Het akkoord in de Medicomut dateert van mei 2017.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.105

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor de gastro-enteroloog.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, c) II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.104

 

In het BS van 22/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor maxillofaciale heelkunde.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.103

 

In het BS van 18/10/2018 verscheen een KB i.v.m. tekstaanpassing in de Franstalige versie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.102

 

In het BS van 12/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor toxoplasmaserologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen