Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.141

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor een PICC.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.140

 

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.139

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.138

Geachte collega

In het BS van 30/6/2020 verscheen een Besluit van de Vlaamse regering i.v.m. een aanpassing van het Impulsfonds, met name de afschaffing van de vestigingspremie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

VLAAMSE OVERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.137

Geachte collega

In het BS van 16/7/2020 verscheen een wijziging aan de Nationale overeenkomst met de psychiatrische ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.136

Contact tracing is een opdracht waarin de eerste lijn een cruciale rol zou kunnen spelen.
Eerstelijnsgezondheidswerkers zijn het best geplaatst om patiënten, wanneer ze besmet zijn met het COVID-19 virus, te informeren over hun gezondheidsprobleem, de opvolging en behandeling ervan, én hen te overtuigen om de personen met wie ze zijn omgegaan in risicovolle omstandigheden (duur en plaats van het contact) te verwittigen.
De huisarts, als spilfiguur in die eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt, moet hierbij een sleutelrol hebben.

1
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.134

 

Geachte collega

In het BS van 6/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de triage- en afnamecentra.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.133

 

Geachte collega

In het BS van 29/6/2020 verscheen het KB i.v.m. het eerste voorschot aan de algemene ziekenhuizen waarover we vroeger al bericht hadden.

Een KB i.v.m. de ‘regularisatie’ van dit en van de volgende voorschotten (die ook voor de psychiatrische ziekenhuizen zullen gelden) is nog in onderhandeling.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.132

 

Geachte collega

In het BS van 19/6/2020 verscheen het KB i.v.m. implantaten urologie.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0